Your web browser is out of date. For the best experience on Zimmer websites please upgrade to the latest version of Internet Explorer, Chrome, or Firefox.

Zimmer, Inc.

Zásady ochrany osobních údajů internetové stránky Zimmer Biomet

Shromažďování údajů

Používání a sdílení údajů, které shromažďujeme

Právní základ pro používání vašich osobních údajů

Interaktivní prvky

Odkazy na jiné stránky

Ochrana údajů

Vaše práva týkající se vašich osobních údajů

Právo na odhlášení

Jak dlouho budou vaše osobní údaje uchovávány

Náš úředník na ochranu osobních údajů

Změny v těchto zásadách na ochranu osobních údajů

Kontaktujte nás

Příloha č. 1

 

Děkujeme vám, že jste navštívili online portál, internetovou stránku nebo mobilní aplikaci, která je ve vlastnictví a provozována dceřinou nebo přidruženou společností Zimmer Biomet Holdings, Inc. (včetně Zimmer, Inc. a Biomet, Inc, souhrnně „Zimmer Biomet“, „my“, „naše“ nebo „nás“). Dceřiná nebo přidružená společnost Zimmer Biomet, která vlastní a provozuje online portál, internetovou stránku nebo mobilní aplikaci, kterou navštěvujete, je, kde je to možné, správcem dat odpovědným za shromažďování a používání osobních údajů. Seznam správců dat lze nalézt v Příloze č. 1 těchto zásad a kontaktní údaje jsou k dispozici v oddíle Kontaktujte nás na konci těchto zásad. Zimmer Biomet je předním poskytovatelem maskuloskeletální péče. Našim cílem je obnovit pohyblivost, zmírnit bolest a zlepšit kvalitu života pacientů po celém světě.

Tyto zásady ochrany osobních údajů internetové stránky Zimmer Biomet (dále jen „zásady“) vysvětlují naše online postupy pro shromažďování a zpracovávání údajů uživatelů, které jsou shromážděny z nebo o uživatelích online portálu, internetové stránky nebo mobilní aplikace, kde jsou tyto zásady zveřejněny (souhrnně se nachází v zásadách jako „internetové stránky“). Různé internetové stránky mohou být směřovány na zákazníky, zdravotnické profesionály, zdravotnická diagnostická zařízení, ty, kteří hledají u nás zaměstnání nebo jiné uživatele našich služeb. Pročtěte si pečlivě tyto zásady.

Pokud nahrajete nebo zveřejníte údaje o pacientovi (například údaje o zdravotním stavu a léčbě, včetně rentgenových snímků nebo zdravotnických snímků, které souvisí s jedincem) na jednu z našich internetových stránek (například, pokud jste zdravotnický profesionál, nemocnice, zdravotnické diagnostické zařízení nebo podobný poskytovatel zdravotnické péče nebo jeden z jejich zástupců, který je zákazníkem společnosti Zimmer Biomet nebo jedná jménem zákazníka Zimmer Biomet), uvědomte si prosím, že nesete odpovědnost za získání souhlasu, který je dle zákonů požadován od příslušného jedince, a to předtím, než nahrajete nebo zveřejníte údaje. Kromě toho nesete odpovědnost za dodržování všech zákonů na ochranu osobních údajů.

V rozsahu, který je povolen zákonem, v souladu s používáním internetových stránek, souhlasíte s těmito zásadami.

 

Shromažďování údajů

Osobní údaje

„Osobní údaje“ (rovněž nazývané jako „osobní data“ v některých jurisdikcích) jsou údaje, které lze použít k identifikaci osoby nebo které mohou přímo odkázat na jedince, jako je jméno, adresa, emailová adresa, telefonní číslo nebo číslo kreditní karty, co platí. Osobní údaje v některých jurisdikcích mohou rovněž zahrnovat údaje, které nepřímo identifikují osobu - jako je jedinečné číslo, které pacientovi přidělí zdravotnické zařízení nebo zdravotnický profesionál, dokonce i bez jiných identifikujících údajů. Údaje o zdraví a léčbě, které se vztahují k identifikovanému nebo identifikovatelnému jedinci, jsou osobní údaje, které v těchto zásadách nazýváme speciální osobní údaje (dále jen „speciální osobní údaje“). Zpracováváme tyto speciální osobní údaje a osobní údaje společně prostřednictvím internetové stránky a v souladu s příslušným zákonem a v souladu s postupem vysvětleným v těchto zásadách. Pokud nám nechcete poskytnout osobní údaje, nepoužívejte prosím tyto prvky na internetové stránce.

Mezi příklady, kde shromažďujeme osobní údaje, patří situace, kdy:

 • se registrujete k účtu nebo jedné z našich služeb nebo událostí;
 • přihlašujete se k odebírání novinek;
 • účastníte se diskusních fór;
 • ptáte se nás tak, že nás kontaktujete prostřednictvím údajů, které se nachází v oddíle Kontaktujte nás;
 • ucházíte se o zaměstnání u nás; nebo
 • jste zákazník a poskytujete údaje o vašem zákazníkovi nebo pacientech.

Údaje, které shromažďujeme, obvykle souvisí s produktem nebo službou, která je požadována, jako je jméno a kontaktní údaje, základní vlastnosti produktu nebo požadovaná služba a s tím související informace, abychom mohli splnit žádosti a odpovědět na ně. Pokud například žádáte o práci ve společnosti Zimmer Biomet prostřednictvím naší internetové stránky, údaje, které shromáždíme, zahrnují vaší kvalifikaci pro příslušnou pozici, vaše vzdělání, příslušné licence nebo certifikáty, předešlá historie zaměstnání, reference a jiné údaje, které jste si zvolili, že o sobě uvedete.

Zákon po nás žádá shromáždit osobní údaje o vás nebo jako důsledek smluvního vztahu, který jsme s vámi uzavřeli. Nemožnost poskytnout tyto údaje zabrání nebo zpozdí plnění těchto povinností.

Příležitostně může společnost Zimmer Biomet pozvat uživatele k účasti na průzkumech nebo dotazování, například poskytnout zpětnou vazbu ohledně obsahu internetové stránky, služeb nebo produktů. Odpovědi budou anonymní, pokud si uživatel nezvolí možnost poskytnout kontaktní údaje, abychom mohli uživateli poskytnout další informace týkající se průzkumu.

 

Technické údaje

Když navštívíte internetovou stránku, rovněž shromažďujeme technické údaje související s uživateli, které váš internetový prohlížeč automaticky zasílá při každé návštěvě stránky na internetu nebo které jsou shromažďovány při používání mobilní aplikace. Naše servery automaticky zaznamenají tyto údaje, mezi které patří adresa internetového protokolu („IP“), typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, typ zařízení, propagační ID spojené s vaším zařízením (jako je Identifier for Advertising (IDFA) společnosti Apple nebo Ad ID (AAID) společnosti Google), datum a čas vašeho požadavku a Uniform Resource Locator nebo URL (tj. internetové adresy), které navštívíte před návštěvou a po opuštění naší internetové stránky. V závislosti na zemi uživatele a specifických údajích, které jsou uvedeny, mohou, ale nemusí, tyto technické údaje být rovněž osobními údaji.

 

Soubory cookie a podobné nástroje

Stejně jako mnoho internetových stránek, používáme soubory „cookie“, pixelové tagy a jiné technologie na naší internetové stránce s cílem poskytovatel lepší služby uživatelům a pomoci našemu zhodnocení a zlepšení obsahu nebo funkcí na naší internetové stránce. Soubor cookie je jedinečný numerický kód, který přenášíme na náš počítač, abychom mohli sledovat vaše zájmy a/nebo preference a mimo jiné vás rozpoznali při vaší další návštěvě naší internetové stránky. Pixelové tagy jsou malé kousky kódu, které se nachází na naší internetové stránce a které nám umožňují získat údaje o používání internetové stránky.

Mezi běžné používání souborů cookie patří:

 • Identifikace návštěvníků, kteří se přihlásili do chráněné internetové stránky, aby se nemuseli přihlašovat pomocí jména a hesla na každé stránce;
 • Sledování preferencí návštěvníků s ohledem na obsah, který shlédnou, a formát, ve kterém si ho prohlíží, aby nemuseli znovu odesílat své preference pokaždé, kdy stránku navštíví;
 • Sledování, o které stránky mají návštěvníci zájem, aby bylo možno provést vylepšení obsahu stránky a orientace v ní;
 • Zapojení analytických údajů o tom, jak je stránka používána;
 • Shromažďování údajů o online aktivitách uživatelů v průběhu času a napříč různými stránkami, když používají naši internetovou stránku.

Pokud si nepřejete dostávat soubory cookie z této internetové stránky, váš prohlížeč odmítne veškeré soubory cookie zaslané z ní a z jiných stránek, které navštívíte. Toto vám zajistí více kontroly přijímání souborů cookie na váš počítač. Přesto je možné, že část internetové stránky nebude řádně fungovat nebo bude pomalejší, pokud si zvolíte možnost odmítnout přijímání souborů cookie. Používáním naší internetové stránky a pokud nezablokujete přijímání souborů cookie, souhlasíte s jejich využíváním. Rovněž poskytneme další možnosti, abyste si mohli vybrat ohledně souborů cookie na internetové stránce.

Pro více informací o našem využívání souborů cookie navštivte prosím zásady používání souborů cookie na internetové stránce Zimmer Biomet na www.zimmerbiomet.com/cookies-policy.html.

Váš prohlížeč vám nabídne možnost „Do Not Track“ (Nesledovat), která vám umožní zaslat signál provozovatelům internetových stránek a internetových aplikací a služeb (včetně služeb spojených s reklamou přizpůsobenou chování uživatele), že si nepřejete, aby provozovatelé sledovali určité vaše online aktivity v průběhu doby a napříč různými internetovými stránkami. Zatímco může využít možnost sledování, naše internetová stránka nepodporuje v současné době žádosti Do Not Track.

 

Údaje o dětech

Společnost Zimmer Biomet vědomě neshromažďuje, nespravuje, nezveřejňuje nebo jinak nezpracovává osobní údaje od dětí mladších 16 let v zemi, kde děti bydlí, a to bez povolení rodičů nebo právních zástupců takových dětí. Toto se netýká lékařských údajů o dětech, které zdravotnický profesionál, který používá naši internetovou stránku, může poskytnout v souvislosti s našimi produkty a službami internetové stránky, které jsou určeny přímo zdravotnickým profesionálům.

 

Slučování údajů

Údaje ať jsou to osobní nebo neosobní, které shromažďujeme, můžeme slučovat s osobními údaji, jako jsou demografické údaje (například věk a pohlaví), které získáme od třetích stran. Mezi tyto třetí strany patří zdravotničtí profesionálové, nemocnice, zdravotnická diagnostická zařízení nebo podobní poskytovatelé zdravotnických služeb nebo jeden z jejich zástupců, který může používat naše internetové stránky ohledně produktů a služeb, které souvisí s pacienty a které máme k dispozici v průběhu jejich nebo našeho poskytování léčby.

 

Používání a sdílení údajů, které shromažďujeme

Společnost Zimmer používá údaje, které shromažďujeme: ke komunikaci s uživateli, poskytování našich produktů a služeb uživatelům, uzpůsobení a nastavení obsahu na míru uživatelům, zjištění a ověření uživatelů, zlepšení našich produktů a služeb a obsahu našich internetových stránek, obchodování s uživateli a pro administrativní účely, zabezpečení systému, vývoj produktů a výzkum. Můžeme sdílet údaje, které shromažďujeme, včetně vašich osobních údajů, mezi naše přidružené společnosti, dceřiné společnosti a s námi spojenými společnostmi, stejně jako třetími stranami, které nám pomáhají poskytovat produkty nebo služby, které požadujete nebo zlepšit náš marketing nebo administrativu. Patří mezi ně společnosti, které nám poskytují analytické údaje o používání našich internetových stránek, abychom mohli zhodnotit používání našich internetových stránek a pokračovat ve zlepšování našich produktů, služeb a obsahu našich stránek. Protože fungujeme jako součást celosvětové společnosti, výše uvedení příjemci mohou sídlit mimo jurisdikci, ve které se nacházíte (nebo ve které poskytujeme naše služby).

Osobní údaje a speciální osobní údaje jsou do určité míry převáděny mimo zemi, kde uživatel nebo jiný jedinec, jehož informace jsou nám poskytnuty přes internetovou stránku, žije, jako jsou společnosti Zimmer Biomet v jiných zemích, včetně USA. Mohou zde platit jiné standard, které se vztahují na to, jak jsou vaše údaje používány a chráněny. Zimmer Biomet přijala příslušná bezpečnostní opatření odpovídající příslušným právním požadavkům, aby zajistila, že jsou údaje odpovídajícím způsobem chráněny a ochraňovány bez ohledu na zemi. Zahrnuje to získání písemného ujištění od třetích stran, kterým je poskytnut přístup k vašim údajům, a žádáme od nich, aby přijali standardy, které zajistí odpovídající míru ochrany údajů, kterou přijala společnost Zimmer Biomet. Pokud chcete vědět více o tom, jak jsou osobní údaje a speciální osobní údaje chráněny, kontaktujte prosím privacy.emea@zimmerbiomet.com.

Čas od času poskytneme souhrnné statistické údaje o našich zákaznících (včetně jejich zákazníků), prodeji, online vzorech dopravy a s tím související údaje seriozním třetím stranám, které nám pomáhají zlepšit naše podnikání a služby, ale tyto statistické údaje neuvádí osobně identifikovatelné informace. Anonymní nebo sloučené údaje lze rovněž sdílet s třetími stranami pro jiné účely, včetně optimalizace vaší zkušenosti s internetovým prohlížečem a pro zprávy o trendech v odvětví nebo společnosti.

Rovněž můžeme použít nebo zveřejnit údaje třetím stranám, jako jsou úřady vymáhající právo a vládní úřady, pokud v dobré víře věříme, že je to nezbytné s ohledem na ochranu zákonných práv, bezpečnosti a zabezpečení společnosti Zimmer Biomet, našich dceřiných společností nebo našich obchodních partnerů; abychom odpověděli a vyřešili stížnosti nebo reklamace; abychom zabránili podvodu nebo pro účely řízení rizik; a abychom dostáli nebo reagovali na vymáhání práva nebo právní postup nebo žádost o spolupráci ze strany vlády nebo jiné entity.

V případě, že prodáme, přidělíme nebo převedeme celou nebo část společnosti Zimmer Biomet nebo její majetek, můžeme převést i údaje, včetně osobních údajů, na kupujícího. Přesto bude kupující, postupník nebo nabyvatel muset ochránit osobní údaje způsobem, který odpovídá požadavkům těchto zásad. V takových situacích znamená vaše trvalé používání internetové stránky souhlas se zásadami ochrany osobních údajů a jinými příslušnými podmínkami následného majitele nebo provozovatele.

 

Právní základ pro používání vašich osobních údajů

Existují rozdílné právní základy, na které spoléháme s ohledem na používání osobních údajů, jmenovitě:

 • Realizace smlouvy - použití osobních údajů může být nezbytné k realizaci smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli nebo realizaci činností na vaši žádost, a to před samotným uzavřením smlouvy s vámi. Například, kde pro nás pracujete buď jako zaměstnanec nebo jako poskytovatel služeb nebo žádáte o práci u nás, vyžaduje získání vašich osobních údajů v souvislosti s realizací smlouvy o pracovním poměru nebo smlouvy o zajištění služeb. Pokud jste zákazníkem nebo uživatelem našich služeb, použijeme vaše osobní údaje k vykonání našich povinností souvisejících s realizací smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli. Stejným způsobem zpracováváme osobní údaje související s pacienty, které získáme od našich zákazníků za účelem realizace našich smluv uzavřených s nimi.
 • Souhlas - spoléháme na souhlas, který v některých případech může představovat používání (i) technických údajů, jako jsou data ze souborů cookie a data o geolokaci, jak je popsáno v těchto zásadách; a (ii) osobní údaje pro určité marketingové účely. Tam, kde bychom rádi použili speciální osobní údaje, jako jsou informace o zdravotním stavu, které shromažďujeme od jedince, učiníme tak pouze s výslovným souhlasem, pokud je dle zákona požadován, pokud nemáme povinnost vyplývající ze zákona o zákoníku práce. Svůj souhlas můžete kdykoliv stáhnout, a to tak, že nás budete kontaktovat na adresách uvedených na konci těchto zásad. Můžeme získat určité osobní údaje a speciální osobní údaje o jedincích prostřednictvím zdravotnických profesionálů (včetně nemocnic, zdravotnických diagnostických zařízeních nebo podobných poskytovatelů zdravotnické péče nebo jednoho z jejich zástupců) o našich produktech a službách, při čemž neseme odpovědnost za získání a nakládání s požadovanými souhlasy nebo za jiný právní rámec nutný pro zpracování takových údajů.
 • Zákonné zájmy - jsou naše zákonné zájmy s ohledem na zpracovávání osobních údajů, abychom mohli zlepšit naše produkty, služby a obsah našich internetových stránek, provádět administrativní úkony, komunikovat s uživateli, včetně poskytování marketingových sdělení uživatelům a pacientům, uzpůsobení a nastavení obsahu uživatelům, zjištění a ověření uživatelů, zabezpečení našich systémů a informací, vedení průzkumu a vyvíjení nových produktů. Našim zákonným zájmem je rovněž chránit zákonná práva, bezpečnost a zabezpečení společnosti Zimmer Biomet, našich dceřiných společností nebo našich obchodních partnerů; reagovat a vyřešit stížnosti nebo reklamace; zabránit podvodu; a řídit rizika spojená s naším podnikáním. Pro více informací o testu rovnováhy, který realizujeme, abychom zpracovali vaše osobní údaje a splnili naše zákonné zájmy, kontaktujte nás na níže uvedených kontaktních údajích.
 • Právní povinnosti- můžeme používat osobní údaje, abychom splnili právní povinnosti, které se na nás vztahují. Například můžeme zveřejnit osobní údaje z hlediska požadavků na ohlašování v případě lékařského vybavení nebo k vymáhání práva odpovídající právnímu postupu.

 

Interaktivní prvky

V určité míře nabízíme veřejná nebo skupinová fóra na naší internetové stránce, jako jsou newsfeedy, blogy, tabule se zprávami nebo podobné nástroje (dále jen „interaktivní prvky“), příspěvky nebo komentáře, které zveřejníte, se mohou stát veřejnými a zobrazit se jiným. Musíte věnovat náležitou pozornost před online zveřejněním údajů o sobě, včetně osobních údajů. Stvrzujete a chápete, že nemáte žádná očekávání s ohledem na ochranu osobních údajů nebo důvěrnosti v obsahu, který zasíláte na interaktivní prvky naší internetové stránky. Nepřijímáme odpovědnost za přesun osobních údajů z příspěvků na našich internetových stránkách a své osobní údaje zveřejňujete na své vlastní riziko.

 

Odkazy na jiné stránky

Naše internetové stránky obsahují odkazy na jiné stránky, které nejsou vlastněny nebo provozovány společností Zimmer Biomet, jako jsou internetové stránky sociálních médií, jako je Facebook, Twitter nebo prostřednictvím jiných mechanismů, jako je email. Pečlivě byste si měli projít zásady o ochraně osobních údajů a postupy jiných internetových stránek, protože nemůžeme kontrolovat a neneseme odpovědnost za zásady ochrany osobních údajů nebo postupy použitými na internetových stránkách třetích stran.

 

Ochrana údajů

V souladu s příslušnými zákony a požadavky přijala společnost Zimmer Biomet fyzická, elektronická a administrativní bezpečnostní opatření s cílem ochránit osobní údaje před ztrátou, zneužitím, pozměněním, krádeží, neověřeným přístupem nebo neověřeným zveřejněním, které odpovídá právním povinnostem a postupům v rámci odvětví. Hodnotíme neustále tato bezpečnostní opatření, aby nám pomohla minimalizovat rizika plynoucí z nových bezpečnostních hrozeb tak, jak se stanou známými. Přesto, stejně jako je to u jiných internetových stránek, bohužel nejsme schopni zaručit zabezpečení údajů, které jsou shromážděny prostřednictvím naší internetové stránky.

Pokud nám poskytujete speciální osobní údaje nebo citlivé osobní údaje prostřednictvím naší internetové stránky, jako jsou detaily kreditních karet, buďte si jistí, že počítač, který používáte, má aktuální antivirový software a tak minimalizujete riziko jakéhokoliv přístupu k údajům, než se k nám dostanou.

 

Vaše práva týkající se vašich osobních údajů

Společnost Zimmer Biomet přijímá přiměřená opatření k tomu, aby zajistila přesnost a aktuálnost osobních údajů pro účely, pro které byly shromážděny. Vyzýváme vás, abyste nás kontaktovali ohledně aktualizací nebo oprav vašich údajů, pokud se mění nebo pokud si myslíte, že údaje, které jsme shromáždili o vás, jsou nepřesné. Můžete nás rovněž požádat, abychom vymazali, omezili nebo převedli vaše osobní údaje a můžete nám i říci, pokud máte námitky k našemu používání vašich osobních údajů. V souladu s právními požadavky a omezeními bude společnost Zimmer Biomet plnit v rozumné požadavky k získání kopie osobních údajů, které o vás ukládáme. Pro uplatnění svých práv nám prosím napište na privacy.emea@zimmerbiomet.com nebo Zimmer Biomet, Attn: Global Privacy Officer, P.O. Box 708, 1800 West Center Street, Warsaw, Indiana 46581-0708 USA. Uvědomte si prosím, že budeme pravděpodobně od vás potřebovat další údaje, abychom splnit váš požadavek.

Pokud vás zajímá, jak jsou vaše osobní údaje používány, zašlete nám prosím email nebo nás kontaktujte na níže uvedené adrese. V jiném případě máte právo na vznesení námitky svému místnímu úřadu na ochranu osobních údajů (pokud ve vaší zemi existuje).

 

Právo na odhlášení

Můžete se odhlásit a již nadále nedostávat naše marketingové nebo propagační emaily. Abychom tak mohli učinit, zašlete nám email na websupport@zimmerbiomet.com nebo použijte mechanismus odhlášení, který se vám nabízí v našich marketingových emailech. Uvědomte si prosím, že pokud jste již žádali o produkty nebo služby, když jste se rozhodli stáhnout svůj souhlas, může nastat krátké období, kdy budeme aktualizovat vaše preference, a buďte si jistí, že respektujeme váš požadavek.

 

Jak dlouho budou vaše osobní údaje uchovávány

Uchováme vaše osobní údaje tak dlouho, abychom zachovali vztahy s uživatelem nebo poskytli služby zákazníkům, kteří je dále poskytují jednotlivcům, a tak dlouho, jak je rozumně nezbytné pro naplnění zákonných obchodních účelů.

 

Náš úředník na ochranu osobních údajů

Pokud používáte služby, které nejsou zaměřeny na EU, a máte dotazy ohledně našeho úředníka pro ochranu osobních údajů nebo byste chtěli kontaktovat našeho úředníka pro ochranu osobních údajů přímo, učiňte tak na: dataprotectionofficer@zimmerbiomet.com nebo napište na Zimmer Biomet, Attn: Global Privacy Officer, P.O. Box 708 1800, West Center Street, Warsaw, Indiana 46581-0708.

 

Změny v těchto zásadách na ochranu osobních údajů

Tyto zásady o ochraně osobních údajů internetových stránek můžeme čas od času a bez upozornění zaslaného uživatelům aktualizovat. Pravidelně musíte kontrolovat tyto zásady. Vaše trvalé používání online služeb stvrzuje váš souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů internetových stránek.

 

Kontaktujte nás

Pokud máte nějaké dotazy zašlete nám prosím email na privacy.emea@zimmerbiomet.com nebo nám napiště na adresu Zimmer Biomet, Attn: Global Privacy Officer, P.O. Box 708 1800, West Center Street, Warsaw, Indiana 46581-0708.

 

Aktualizováno: květen 2018

 

© 2018 Zimmer Biomet. Všechna práva vyhrazena.

 

 

Příloha č. 1

Seznam správců dat

 

Rakousko

Zimmer Biomet Austria GmbH, se sídlem na adrese Grossmarktstrasse 7a, 1230 Wien, Austria;

Belgie

Biomet 3i Belgium NV, se sídlem na adrese Prins Boudewijnlaan 24C, 2550 Kontich, Belgium;

Zimmer Biomet BVBA, se sídlem na adrese Meyskens II, I. Meyskensstraat 224, 1780 Wemmel, Belgium;

Česká republika

Zimmer Czech, s.r.o., se sídlem na adrese Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4, Česká republika;

Dánsko

Zimmer Biomet Denmark ApS, se sídlem na adrese c/o Nordic Medical Supply A/S, Tempovej 39, 2750 Ballerup, Denmark;

Finsko

Zimmer Biomet Finland Oy, se sídlem na adrese Linnoitustie 2 A, 02600 Espoo, Finland;

Francie

Biomet France Sàrl, se sídlem na adrese Plateau De Lautagne, B.P. 75 F-26903 Valence Cedex 09, France;

Zimmer Biomet France SAS, se sídlem na adrese 70, rue du Chanoît, 25600 Brognard, France;

Zimmer Dental SAS se sídlem na adrese 2, Place Gustave Eiffel, 94150 Rungis, France;

Zimmer Spine SAS, se sídlem na adrese 23, Parvis des Chartrons, La Cité Mondiale, 33000 Bordeaux, France;

LDR Medical SAS, se sídlem na adrese Parc d’entreprises du Grand Troyes, Quartier Europe de l’Ouest, 5 rue de Berlin, 10300 Sainte-Savine, France;

MedTech SA, se sídlem na adrese Z.A.C. Eureka, 900 Rue du Mas de Verchant, à Montpellier, France;

Německo

Biomet Deutschland GmbH, se sídlem na adrese Gustav-Krone-Strasse 2, 14167 Berlin, Germany;

Zfx GmbH, se sídlem na adrese Kopernikusstrasse 27, 85221 Dachau, Germany;

Zimmer Dental GmbH, se sídlem na adrese Wilhelm-Wagenfeld-Strasse 28, 80807 Munich, Germany;

Zimmer Biomet Deutschland GmbH, se sídlem na adrese Merzhauser Str. 112, 79100 Freiburg, Germany;

Zimmer International Logistics GmbH, se sídlem na adrese Max-Immelmann-Allee 12, 79427 Eschbach, Germany;

Medtech Surgical Gmbh, se sídlem na adrese Alte Marktoberdorfer Str. 14, 87616 Marktoberdorf, Germany;

Řecko

Zimmer Biomet Hellas SA, se sídlem na adrese 54, Kapodistriou, Moschato, GR-18344 Athens, Greece;

Irsko

Zimmer Biomet Ireland Limited, se sídlem na adrese Suite 286, Blanchardstown Corporate Park 2, Dublin 15, Ireland;

Zimmer Orthopedics Manufacturing Limited, se sídlem na adrese Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland;

Celgentek Limited, se sídlem na adrese Unit 4d Western, Business Park, Shannon, Co. Clare, Ireland;

Izrael

Zimmer Dental Ltd, se sídlem na adrese 13 Amal ST., Rosh Ha`ain, 4809280, Israel;

Itálie

Zimmer Dental Italy S.r.l., se sídlem na adrese ViaIe talia 205/D cap 31015 Conegliano, Italy;

Zimmer Biomet Italia S.r.l., se sídlem na adrese Via Milano 6, 20097 San Donato Milanese, Milano, Italy;

Nizozemsko

Biomet Global Supply Chain Center B.V., se sídlem na adrese Toermalijnring 600, 3361 LC Dordrecht, The Netherlands;

Biomet Microfixation B.V., se sídlem na adrese Toermalijnring 600, 3361 LC Dordrecht,
The Netherlands;

Biomet 3i Netherlands B.V., se sídlem na adrese Toermalijnring 600, 3361 LC Dordrecht,
The Netherlands;

Zimmer Manufacturing B.V., se sídlem na adrese Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam,
The Netherlands;

Zimmer Biomet Nederland B.V., se sídlem na adrese Toermalijnring 600, 3316LC Dordrecht,
The Netherlands;

Clinical Graphics B.V., se sídlem na adrese Molengraaffsingel 12 -14, 2629 JD Delft,
The Netherlands;

Norsko

Zimmer Biomet Norway AS, se sídlem na adrese Robsrudskogen 15, , 1470 Lørenskog, Norway;

Polsko

Zimmer Biomet Polska sp. z o.o., se sídlem na adrese ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa, Poland;

Portugalsko

Zimmer Biomet Portugal, Unipessoal LDA, se sídlem na adrese Casal de Alfragide, Lote 1,
2720-413 Amadora, Portugal;

Biomet 3i Portugal Sociedade Unipessoal, Lda, se sídlem na adrese Quinta da Fonte Rua dos Malhoes, Edificio D. Pedro 1, 2770-071 Paco d’Arcos, Portugal;

Rusko

Zimmer CIS Ltd., se sídlem na adrese Usachev st., 29-9, Moscow 119048, Russian Federation;

Slovensko

Zimmer Slovakia s.r.o., se sídlem na adrese Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovensko;

 

Jižní Afrika

Zimmer Biomet South Africa (Pty) Ltd., se sídlem na adrese Meersig 1, Constantia Boulevard, Constation Kloof, 1710 Roodepoort, South Africa;

Španělsko

Biomet 3i Dental Iberica, S.L., se sídlem na adrese WTC Almeda Park, Calle Tirso de Molina 40, Edificia 4, Barcelona, Spain;

Zimmer Biomet Spain S.L., se sídlem na adrese Metalurgia 32-42, 08038 Barcelona, Spain;

 

Švédsko

Biomet Cementing Technologies AB, se sídlem na adrese Västravarvsgatan 19 1 tr, 211 19 Malmö, 201 23 Malmö, Sweden;

Biomet 3i Nordic AB, se sídlem na adrese PO Box 306, 201 23, Malmö, Sweden;

Zimmer Biomet Sweden AB, se sídlem na adrese Industrivägen 4, 433 61 Sävedalen, Sweden;

Švýcarsko

Biomet 3i Schweiz GmbH, se sídlem na adrese Grüzefeldstrasse 41, 8404 Winterthur, Switzerland;

Zimmer GmbH, se sídlem na adrese Sulzerallee 8, 8404 Winterthur, Switzerland;

Zimmer Surgical SA, se sídlem na adrese chemin du Pré-Fleuri 3, 1228 Plan-les-Ouates, Switzerland;

Zimmer Switzerland Manufacturing GmbH, se sídlem na adrese at Sulzerallee 8, 8404 Winterthur, Switzerland;

Spojené království

Biomet UK Ltd, se sídlem na adrese Waterton Industrial Estate, Bridgend, South Wales, CF31 3XA, United Kingdom;

Biomet UK Healthcare Ltd, se sídlem na adrese Waterton Industrial Estate, Bridgend, South Wales, CF31 3XA, United Kingdom;

Biomet Acquisitions (Unlimited), se sídlem na adrese Waterton Industrial Estate, Bridgend, South Wales, CF31 3XA, United Kingdom;

Biomet 3i UK Limited, se sídlem na adrese One Glass Wharf, Bristol BS2 OXZ, United Kingdom;

Zimmer Biomet UK Ltd., se sídlem na adrese Courtyard, Lancaster Place, Marston Park, Swindon, SN3 4FP, United Kingdom;

Turecko

Biomet 3i Turkey, se sídlem na adrese Senlik Köy Mah, Florya Asfalti Seren Apt nº8/1-2 Blk Florya, Istanbul, Turkey;

ZIMMER TIBBİ CİHAZLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, se sídlem na adrese Via Tower İs Merkezi, Yasam Caddesi, Nergis Sk. No: 7/40-41-42-43 Kat: 18 Söğütözü, Ankara, Turkey;

Spojené arabské emiráty

Zimmer Gulf FZ-LLC, se sídlem na adrese Executive Office No. 10, Floor 2, Lab Building, Dubai, United Arab Emirates.