Your web browser is out of date. For the best experience on Zimmer websites please upgrade to the latest version of Internet Explorer, Chrome, or Firefox.

Zimmer, Inc.

Zvládání vlastního stresu při péči o druhé

Managing stress when you're a caretaker

Mnoho pečujících osob každý den pociťuje stres. Péče o jinou osobu vyžaduje mnoho času, snahy a práce. Mnoho pečujících osob má potíže se zvládáním všech povinností zahrnujících práci na plný úvazek a péči o děti.1

Trvalý stres může vést k vyhoření a zdravotním potížím pečující osoby. Kromě toho mohou pečující osoby pociťovat vinu, frustraci a někdy i hněv. Na hladinu stresu, který pociťujete, má vliv mnoho faktorů včetně těchto1:

 • Zda péči poskytujete dobrovolně
  Pokud cítíte, že jste neměli při převzetí odpovědnosti na výběr, existuje vyšší pravděpodobnost, že budete cítit zátěž, stres a odmítavé pocity.
 • Váš vztah k osobě, o kterou pečujete
  Někdy se lidé o druhé osoby starají s nadějí, že to pomůže napravit vzájemný vztah. Pokud k této nápravě nedojde, můžete cítit lítost a zastrašení.
 • Vaše schopnost zvládat zátěž
  Jak jste zvládali stres v minulosti naznačuje, jak jej budete zvládat nyní. Pojmenujte silné stránky své schopnosti zvládat zátěž, abyste na nich mohli stavět.
 • Vaše situace jako pečující osoby
  Některé situace jsou více stresující než jiné. Například péče o osobu trpící demencí je často více stresující než péče o osobu s tělesným postižením.
 • Zda máte k dispozici podporu
  Uvědomte si, které zdroje jsou vám k dispozici.

Způsoby, jak zvládat stres:

 • Rozpoznejte včas varovné signály
  Ty mohou zahrnovat podrážděnost, potíže se spánkem a zapomnětlivost. Poznejte své vlastní varovné signály a jednejte podle nich. Nečekejte, až toho na vás bude moc.
 • Identifikujte zdroje stresu
  Zeptejte se sami sebe: „Co mě stresuje?“ Ke zdrojům stresu může patřit příliš mnoho práce, rodinné neshody, pocity nedostatečnosti, neschopnost říci „ne“.
 • Uvědomte si, co můžete a co nemůžete změnit.
  Pamatujte si, že změnit můžeme jen sami sebe; nemůžeme změnit druhou osobu.
 • Jednejte
  Jednání směřující ke snížení stresu nám vrací pocit kontroly. Ke snížení stresu mohou pomoci jednoduché činnosti jako je chůze a jiné formy cvičení, zahradničení, meditace a setkání na kávu s přáteli. Zjistěte, co u vás funguje.

Použitá literatura

 1. Data uschována u společnosti Zimmer
 
Last Updated: 2011-11-20© 2013 Zimmer, Inc. (owner of site) version 6.0