Your web browser is out of date. For the best experience on Zimmer websites please upgrade to the latest version of Internet Explorer, Chrome, or Firefox.

Zimmer, Inc.

O kolenních produktech Zimmer

about-total-knee-replacement-banner

Váš oortoped rozhodne, které koleno je pro vás nejlepší. Níže najdete několik běžných výrobků společnosti Zimmer®, o kterých jste již možná slyšeli.

Unikompartmentální kolenní systém (Uni Knee) High Flex společnosti Zimmer

Koleno Zimmer Uni High Flex je pokročilou částečnou náhradou kolene určenou pro pacienty, kteří potřebují náhradu kloubu, ale mají poškozenou pouze jednu stranu — či kompartment — kolene, a kvůli bolesti již nejsou tak aktivní jako dříve.

Narozdíl od některých kolenních implantátů koleno Uni High Flex společnosti Zimmer umožňuje velké ohnutí kolene, kterému se říká také vysoká flexe. Vysoká flexe je obzvláště důležitá, pokud se rádi věnujete golfu, zahradničení nebo hrám s malými dětmi, při nichž je klečení běžné. Koleno Uni High Flex společnosti Zimmer nezaručuje velké ohnutí; je však navrženo tak, aby umožnilo bezpečné ohnutí až do 155º u pacientů, kteří jsou schopni jej dosáhnout.

Kromě toho bylo koleno Uni High Flex navrženo k použití dnešních minimálně invazivních technik, které, pokud jsou pro vás vhodné, zachovávají více přirozené anatomie a mnoha lidem pomáhají vrátit se k běžnému životu a do práce rychleji než u pacientů, kteří podstoupili tradiční operativní náhradu kolene.

V klinických studiích měly náhrady unikompartmentálním kolenem Zimmer 98% kumulativní úspěšnost po 10 letech, což je jeden z nejvyšších podílů úspěšnosti známý k dnešnímu dni u unikompartmentálního kolene.

Zimmer Gender Solutions

Kolena High Flex

Zimmer Gender Solutions jsou vyrobena speciálně tak, aby odpovídala jedinečnému anatomickému tvaru ženského kolene. Mají:

 • Tenčí profil
  Kost v přední části ženského kolene je obvykle méně výrazná než u mužského kolene. Tradiční implantáty jsou vpředu silné, což může způsobovat pocit objemnosti a vést k bolesti či snížení rozsahu pohybu. Koleno High Flex Zimmer Gender Solutions má tenčí profil respektující tento anatomický rozdíl mezi muži a ženami.
 • Přirozenější pohyb
  Úhel mezi kyčlí a kolenem ovlivňuje to, jak se kolenní čéška pohybuje před stehenní kost při pohybu kolene. Ženy mají zvláštní tvar postavy, který často vede k jinému úhlu mezi kyčlí a kolenem než u mužů. Koleno High Flex Zimmer Gender Solutions respektuje tento rozdíl a tam umožňuje přirozenější pohyb.
 • Profilovaný tvar
  Koleno High Flex Zimmer Gender Solutions má profilovaný tvar který přesněji odpovídá užší anatomii ženského kolene. Tento tvar poskytuje přesnější usazení a může zabránit převisu implantátu na kosti, což může potenciálně vést k poškození okolních vazů a šlach či k tlaku na ně.

NexGen®

Kolenní systémy NexGen LPS-Flex Mobile a LPS-Mobile Bearing jsou celkovými náhradami kolene určenými jak k ohybu, tak k rotaci. Každý systém zahrnuje kovovou femorální komponentu, která nahrazuje konec stehenní kosti (femuru), kovovou tibiální komponentu nahrazující vrchol holenní kosti (tibie) a plastovou komponentu s artikulačním povrchem, která je volně připojena k tibiální základové destičce a slouží jako umělá chrupavka mezi femorální komponentou a tibiální základovou destičkou. Femorální komponenta a tibiální základová destička se implantují pomocí kostního cementu. Jako u většiny systémů celkové implantace kolene se femorální komponenta kolene s mobilním ložiskem pohybuje na komponentě artikulačního povrchu, čímž poskytuje ohyb kolene. Design kolene s mobilním ložiskem umožňuje rotaci komponenty s artikulačním povrchem na tibiální základové destičce, čímž vzniká pohyb podle potřeby.

Zimmer Gender Solutions®

Systém patello-femorálního kloubu Zimmer Gender Solutions je možností raného intervenčního zásahu pro aktivní pacienty, který zachovává více kosti a umožňuje menší řez. To znamená, že se můžete rychle zotavit. Tento zákrok je určen k použití s technikou Zimmer Minimally Invasive Solutions™, která minimalizuje poškození měkké tkáně. Během zákroku pomáhá pokročilá chirurgická instrumentace operatérovi dosáhnout přesného umístění implantátu.

Patello-femorální kloub Zimmer Gender Solutions je navržen s ohledem na rozdíly v anatomii kolene žen a mužů, díky čemuž se koleno při ohybu chová přirozeněji. Tato léčba není vhodná pro každého. Pouze váš ortoped vám může říci, zda jste kandidátem pro patello-femorální náhradu kolene.

DeNovo NT®

Graft

DeNovo NT sestává z přirozené lidské chrupavky a používá se k opravě poškozené kloubní chrupavky. Jedná se o allograft, což znamená, že je získán od jiné osoby. Narozdíl od transplantace orgánů existuje jen velmi nízké riziko, že by tělo graft DeNovo NT odmítlo. Allografty se po mnoho let úspěšně používají v širokém rozpětí lékařských procedur, včetně opravy kloubu a dentálních rekonstrukcí.

Graft poskytuje zákrok s jedním krokem, při kterém se do postižené oblasti jednoduchou chirurgickou technikou používající lepidlo zvané fibrin implantují malé kousky juvenilní kloubní chrupavky. Graft obsahuje živé buňky chrupavky, které mají potenciál růst a opravovat postiženou oblast. V nedávné studii pacienti s defekty kolene léčení graftem DeNovo NT udávali menší bolest a lepší funkčnost.

 • Je dárcovská tkáň bezpečná?
  Společnost Zimmer vyvinula graft DeNovo NT ve spolupráci s ISTO Technologies, tkáňovou bankou registrovanou u FDA, která je akreditována Americkou asociací tkáňových bank (AATB). AATB je soukromá organizace, která stanovuje normy, podle kterých pracují tkáňové banky a zpracovatelé tkání. Tyto normy slouží k prevenci přenosu chorob a zlepšují kvalitu a bezpečnost v oblasti tkáňových bank a transplantací. V souladu s Dobrou praxí práce s tkáněmi organizace ISTO jsou dárci graftu DeNovo podrobováni testům na patogeny nemocí. Dárci jsou schváleni podle požadavků agentury FDA. Každá dávka darované tkáně se před uvolněním k použití asepticky zpracuje a individuálně testuje, čímž se snižuje riziko kontaminace bakteriálními a plísňovými organismy. Bylo prokázáno, že je tato tkáň chráněna před imunitní reakcí (hrozí nižší riziko, že ji tělo odmítne). K dnešnímu dni (leden 2010) byl graft DeNovo NT u lidí bezpečně použit ve více než 1 000 klinických případů. V předklinické studii na koních nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky ani známky infekce či odmítnutí lidského implantátu DeNovo NT.
 • Proč se používá juvenilní chrupavka?
  I když i zralá chrupavka má určitou schopnost hojit se, juvenilní chrupavka regeneruje mnohem snadněji. Proto se v graftu DeNovo NT používá juvenilní chrupavka.

 

 

Last Updated: 2012-11-08© 2013 Zimmer, Inc. (owner of site) version 6.0