Your web browser is out of date. For the best experience on Zimmer websites please upgrade to the latest version of Internet Explorer, Chrome, or Firefox.

Zimmer, Inc.

Léčba zlomených kyčlí a osteoporózy

hips-osteoporosis-surgery-banner

Co je zlomenina kyčle?

Zlomenina kyčle je úplné nebo částečné zlomení horní části stehenní kosti (femuru), kosti nacházející se v noze a tvořící část kyčelního kloubu. K většině zlomenin kyčle dochází v krčku stehenní kosti (oblast těsně pod hlavicí, která zapadá do dutiny v pánvi), zbývající zlomeniny se týkají intertrochanterické oblasti (napříč vnější strany horní části stehenní kosti).

Co způsobuje zlomeniny kyčle?

Věk, onemocnění a ženské pohlaví zvyšují pravděpodobnost zlomeniny kyčle. Jakmile dosáhnete věku 50 let, pravděpodobnost tohoto úrazu se velmi zvyšuje a každých dalších pět až šest let se zdvojnásobí. Celosvětově dochází k 1,6 milionu zlomenin kyčle ročně.1

Kosti začínají slábnout s přibývajícím věkem, především u žen. Odhaduje se, že osteoporóza, onemocnění, které způsobuje křehkost a snadné zlomení kyčlí, postihuje více než 200 milionů žen na celém světě. Při osteoporóze dramaticky roste riziko zlomení kosti v případě pádu. Pády jsou příčinou 90 % všech zlomenin kyčle.

Ženám hrozí dvakrát až třikrát vyšší riziko zlomeniny kyčle než mužům. A riziko pro ženu vysokou 172 cm či více je dvojnásobné než u ženy nižší než 157 cm.2

Zlomeniny kyčlí s operací

Neodkladná operace je zapotřebí téměř vždy, ale typ zákroku může záviset na tom, jakou zlomeninu máte.

Pokud došlo ke zlomenině v krčku kosti, odlomené kusy je někdy možné vrátit zpět a spojit interní fixací. Avšak zlomenina napříč krčkem femuru, která přerušuje přívod krve do hlavice femuru, může vést až k avaskulární nekróze, proto někteří lékaři raději volí celkovou náhradu kyčle.

Pokud ke zlomenině došlo v oblasti napříč vnější partií horní části stehenní hosti (intertrochanterická oblast), která je dobře zásobena krví, obvykle je úspěšná léčba vnitřní fixací (viz níže).

Vnitřní fixace

Pacienti se zlomeninou kyčle, kteří mají silné kosti a normální přívod krve do stehenní kosti, jsou vhodnými kandidáty na opravu nazývanou vnitřní fixace. Při tomto zákroku se rozbité konce kostí srovnají a upevní na místě malými kovovými zařízeními. Zarovnání ulomených kousků stehenní kosti umožní rychlejší zahojení zlomeniny.

U pacientů, kteří mají kosti oslabené osteoporózou, se často volí léčba celkovou náhradou kyčle.

Použitá literatura

  1. Facts and statistics about osteoporosis and its impact [internet]. International Osteoporosis Foundation [aktualizováno v lednu 2011; citováno 16. listopadu 2011]. K dispozici na adrese: http://iofbonehealth.org/facts-and-statistics.html.
  2. Falls and Hip Fractures [Internet]. American Academy of Orthopaedic Surgeons; červenec 2007 [citováno 16. listopadu 2011]. K dispozici na adrese: http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=A00121