Your web browser is out of date. For the best experience on Zimmer websites please upgrade to the latest version of Internet Explorer, Chrome, or Firefox.

Zimmer, Inc.

Co je avaskulární nekróza kyčle? Operativní léčba avaskulární nekrózy

avascular-necrosis-hip-banner

Když kvůli onemocnění nebo poranění nemůže krev volně proudit do kosti, buňky v kosti začnou umírat. S odumíráním kosti se začne rozkládat okolní chrupavka, což způsobuje bolest a další příznaky. Toto onemocnění, nazývané avaskulární nekróza nebo osteonekróza, se nejčastěji vyskytuje v horní části stehenní kosti. Obvykle se projeví mezi 30. a 60. rokem, ale může postihnout pacienty v jakémkoli věku. Onemocnění, které má mnoho příčin, se časem zhoršuje.

Avaskulární nekróza kyčle se objevuje při přerušení přívodu krve do horní části stehenní kosti (femuru). Zasažená část kosti sestává z hlavice (kulatý kus kosti, který zapadá do jamky kyčle) a krčku (část stehenní kosti těsně pod hlavicí). Když není tato část zásobena krví, začne „umírat“, rozkládat se a způsobovat kolaps chrupavky, která se nachází nad ní.

Příčiny avaskulární nekrózy

K avaskulární nekróze může dojít následkem zlomeniny nebo vykloubení kyčle. Může ji také způsobovat cukrovka, srpkovitá anémie, onemocnění ledvin, alkoholismus, dna a Gaucherova choroba (dědičné onemocnění způsobující řadu potíží, včetně eroze vnější vrstvy dlouhých kostí a pánve). Problém mohou způsobit také dlouhodobě podávané vysoké dávky steroidních léků. Rovněž choroba z dekomprese (ke které dochází při přechodu z prostředí o vysokém tlaku do prostředí s nízkým tlakem, např. když se potápěč vynoří z hluboké vody na povrch) může toto onemocnění způsobit.Někdy není možné příčinu zjistit.

Léčba avaskulární nekrózy

Ačkoli může k uzdravení zasažené části kosti někdy pomoci klid a cvičení, obvykle je zapotřebí chirurgického zákroku.

Až u 80 % pacientů s ranou fází onemocnění může regeneraci kosti zahájit zákrok nazývaný dřeňová dekomprese. Při tomto zákroku operatér odvrtá poškozenou část kosti až k hlavici femuru. Tím se otevřou kanály, kterými mohou krevní cévy dosáhnout postižené oblasti a pečovat o novou kost. Dojde k odeznění bolesti kyčle a až u 75 % pacientů není později nutná náhrada kyčle.1

V rané fázi onemocnění se používá osteotomie k přerozdělení hmotnosti a prevenci kolapsu a deformace hlavice femuru. U pacientů s velkými oblastmi mrtvé kosti může osteotomie nepříznivě ovlivnit hojení kosti. U těchto pacientů, stejně jako u osteoartritidy nebo bolesti, kterou nelze zmírnit jinou léčbou, je nejčastěji volenou léčbou náhrada kyčle.

Použitá literatura

  1. Chauhan P. Avascular Necrosis – Causes, Symptoms and Treatment [Internet]. American Chronicle; 2008 May 25 [citováno 16. listopadu 2011]. K dispozici na adrese: http://www.americanchronicle.com/articles/view/62843