Your web browser is out of date. For the best experience on Zimmer websites please upgrade to the latest version of Internet Explorer, Chrome, or Firefox.

Zimmer, Inc.

Otázky, které byste měl(a) lékaři položit před loketním chirurgickým zákrokem

Questions about elbow replacement surgery

Zde najdete seznam otázek, které mohou pomoci při rozhovoru s lékařem před operací lokte. Doporučujeme si jej vytisknout a vzít si jej s sebou na kontrolu.

 1. Jaké komplikace se při tomto typu zákroku mohou vyskytnout?
 2. Jaká je očekávaná doba zotavování?
 3. Kolik dní po operaci budu v nemocnici?
 4. Budu mít fyzioterapii? Pokud ano, jak často a jak dlouho?
 5. Budu potřebovat částečnou nebo úplnou péči jiné osoby? Pokud ano, jak dlouho?
 6. Kdy budu moci ležet na operované straně?
 7. Kdy se mohu po operaci osprchovat?
 8. Jak brzy se budu moci vrátit k normálním životním aktivitám (např. práce, sporty, domácí práce, zahradničení apod.)?
 9. Jaké sporty mohu provozovat?
 10. Jaké jsou limity pro zvedání břemen?
 11. Kdy je po operaci možný sexuální styk?
 12. Budou na implantát reagovat detektory kovu na letištích?
 13. Budu při zubním ošetření potřebovat antibiotika?
 14. Z čeho je implantát vyroben? Které biomateriály se budou používat?
 15. Jak dlouho odhadujete, že mi náhrada kloubu vydrží?
 16. Co mohu udělat pro to, aby byla má náhrada kloubu funkční po co nejdelší dobu?
 17. Jaké aktivity nebo jiné faktory mohou způsobit rychlejší opotřebení mé náhrady kloubu, a jak se jim mohu vyhnout?