Your web browser is out of date. For the best experience on Zimmer websites please upgrade to the latest version of Internet Explorer, Chrome, or Firefox.

Zimmer, Inc.

Jaká jsou rizika loketního chirurgického zákroku?

elbow replacement(s) risks contracture surgery

Náhrady lokte jsou již mnoho let velmi úspěšné. Mnoha lidem, kteří trpěli bolestí lokte a artritidou, se dostalo úlevy od bolesti a obnovení pohyblivosti lokte pomocí celkové náhrady lokte. A protože se v lékařství neustále vyvíjejí nové materiály a postupy, výsledky se stále zlepšují. Podíl komplikací po celkové náhradě lokte je nízký. K vážným komplikacím, jako je infekce loketního kloubu, dochází u méně než 5,0 % pacientů.1 Velké zdravotní komplikace, jakou jsou infarkt nebo mrtvice, se objevují ještě vzácněji. (Chronické nemoci mohou samozřejmě potenciál pro komplikace zvýšit.)

S každým chirurgickým zákrokem jsou spojena rizika a přínosy. Vaše osobní výsledky budou záviset na vašich okolnostech a zotavení trvá nějaký čas. I když není možné poskytnout žádné záruky, výhody mohou zahrnovat úlevu od bolesti a návrat k omezenému používání lokte

Každá z následujících reakcí nebo komplikací se může objevit během operace nebo po ní a může vyžadovat lékařský zásah, například další operaci, a vyjmutí implantátu:

Infekce

Infekce hrozí u každého chirurgického zákroku. Podle nedávné studie k infekci během prvních dvou let dojde pouze u 5,0 % pacientů.1 Když dojde k infekci po celkové náhradě lokte, nejčastěji je způsobena bakterií, která se dostane do krevního řečiště během zubních zákroků, nebo z močové soustavy, kůže či z infekce nehtů na rukou. Ačkoli jsou tyto komplikace neobvyklé, když k nim dojde, mohou oddálit plné zotavení.

Po první dva roky po náhradě lokte může váš lékař požadovat, abyste před zubním nebo chirurgickým zákrokem preventivně užívali antibiotika, které mohou znemožnit vstup bakterií do vašeho krevního oběhu. Obecně je vhodné promluvit si s vaším ortopedem a dentistou a zjistit, jestli stále potřebujete preventivní antibiotika před dalšími zákroky.

Osteolýza

Kost vedle implantátu se může začít rozkládat (proces nazývaný osteolýza) kvůli reakcím těla na částečky, které mohou vznikat:

 • Přímým kontaktem kovových a plastových komponent
 • Kontaktem komponent lokte s cementem kosti
 • Kontaktem komponent lokte s přirozenými částečkami kosti, které se nacházejí mezi pohybujícími se částmi lokte. Tento kontakt může způsobit vznik více částeček nebo poškození komponent implantátu

Zlomenina implantátu

Jsou známy případy zlomeniny implantátu po celkové náhradě lokte. Obvykle jsou její příčinou:

 • Pacienti s nerealistickým očekáváním ohledně výkonu
 • Fyzicky aktivní pacienti

Kvůli minimalizaci možnosti zlomeniny implantátu je důležité dodržovat lékařské pokyny a neprovádět nadměrné nebo nevhodné aktivity. 

Další rizika

 • Vyjmutí a/nebo výměna implantátu nebo jeho komponent může být někdy v budoucnu zapotřebí
 • Byly hlášeny velmi vzácné alergické reakce na kov v loketních implantátech. Informujte svého lékaře, pokud se u vás vyskytnou jakékoli příznaky alergie
 • Předčasné selhání může být způsobena nesprávným umístěním komponent implantátu
 • Komponenty implantátu se mohou uvolnit nebo posunout kvůli nesprávnému zacementování nebo šokům způsobeném pády či kolizemi
 • Kardiovaskulární choroby spojené s použitím kostního cementu zahrnují krevní sraženiny, pokles krevního tlaku, srdeční infarkt a ve vzácným případech smrt
 • Může dojít k poškození nervů, svalů nebo kosti.

Kdy není operativní náhrada lokte vhodná

S ohledem na rizika se váš lékař může rozhodnout, že pro vás není operativní náhrada lokte vhodná, pokud:

 • Trpíte infekcí nebo jste jí trpěli v minulosti
 • Nemáte dostatek kosti nebo kost není dostatečně silná, aby mohla držet nový loket
 • Máte v loketní oblasti poraněné nervy
 • Máte poraněné nebo nefunkční loketní svaly
 • Máte nevzrostlé nebo nevyvinuté kosti
 • Trpíte značným úbytkem kostí nebo velkým poklesem kostní hmoty (osteoporózou)
 • Byl vám loketní kloub v minulosti spojen a je stabilní, funkční a bez bolesti
 • Trpíte revmatoidní artritidou a/nebo máte v anamnéze kožní ložiska (kvůli vyššímu riziku infekce)

Použitá literatura

 1. Little CP, Graham AJ, Carr AJ; Total elbow arthroplasty: a systematic review of the literature in the English language until the end of 2003. J Bone Joint Surg Br. 2005 Apr;87(4):437-44.