Your web browser is out of date. For the best experience on Zimmer websites please upgrade to the latest version of Internet Explorer, Chrome, or Firefox.

Zimmer, Inc.

Kompatibilita výrobku

 • Produkty vyrobené společností Zimmer nebyly původně navrženy tak, aby byly kompatibilní s produkty od jiných výrobců. Neexistovala žádná záruka, že produkty od jiných společností mohou být bezpečně používány ve vzájemné kombinaci.
 • Tato webová stránka byla vytvořena proto, aby poskytovala informace stran možné kompatibility skupin výrobků napříč všemi společnostmi Zimmer. Abychom zjistili kompatibilitu, jsou prováděna testování a/nebo technická hodnocení – aby všichni naši zákazníci mohli párové výrobky bezpečně používat v různých kombinacích.
 • Aby byla zajištěna bezpečnost pacienta, nahlédněte do příbalového letáku nebo jiných doprovodných informací k výrobku, které jsou dodávány s implantátem.
 • Chcete-li si projít informace o kompatibilitě výrobků pro konkrétní oblast, vyberte příslušnou oblast níže:

Kompatibilita výrobků pro kyčel

Níže jsou uvedeny odkazy na tabulky popisující kompatibilitu párových výrobků. Postupujte podle uvedených pokynů:

 1. Najděte požadovanou kategorii párových výrobků.
 2. Klikněte na odkaz na požadovanou tabulku.
 3. Najděte požadované výrobky v řádku i sloupci.
 4. Najděte políčko, které odpovídá těmto výrobkům.

Políčka obsahující značku zaškrtnutí znamenají, že výrobky v příslušném řádku a sloupci byly společností Zimmer vyhodnoceny z hlediska funkční kompatibility a jsou funkčně kompatibilní.

Políčka obsahující vystínované pole znamenají, že výrobky v příslušném řádku a sloupci nejsou funkčně kompatibilní nebo nebyly společností Zimmer zhodnoceny jako funkčně kompatibilní.

Povšimněte si prosím, že pouze kombinace výrobků obsahující označení v příslušném políčku byly stanoveny jako funkčně kompatibilní ke společnému použití. Nelze používat žádné jiné kombinace výrobků. Před použitím jakéhokoli výrobku nalezeného na této webové stránce se ujistěte, že jste zkontrolovali patřičná zákonná schválení, která jsou platná ve vaší zemi

Společnost Zimmer bude provádět hodnocení dalších párových výrobků z hlediska funkční kompatibility a tuto webovou stránku bude postupně aktualizovat. Pravidelně tuto webovou stránku kontrolujte, abyste se ujistili, že máte ty nejaktuálnější informace. Všímejte si data revize uváděného v pravém horním rohu každé tabulky.

Tyto tabulky lze rovněž získat v tištěné podobě, a to telefonickou žádostí u oddělení služeb zákazníkům společnosti Zimmer na čísle 1-800-613-6131. Mimo USA zavolejte na mezinárodní přístupový kód +1-574-267-6131.

Kompatibilita výrobku pro koleno

NexGen CR/CRA and CR Flex Fixed Compatiblity Chart:

Kompatibilita výrobku pro rameno

Níže jsou uvedeny odkazy na tabulky popisující kompatibilitu párových výrobků. Postupujte podle uvedených pokynů:

 1. Najděte požadovanou kategorii párových výrobků.
 2. Klikněte na odkaz na požadovanou tabulku.
 3. Najděte požadované výrobky v řádku i sloupci.
 4. Najděte políčko, které odpovídá těmto výrobkům.

Políčka obsahující značku zaškrtnutí znamenají, že výrobky v příslušném řádku a sloupci byly společností Zimmer vyhodnoceny z hlediska funkční kompatibility pro společné použití.

Políčka obsahující vystínované pole znamenají, že výrobky v příslušném řádku a sloupci nejsou funkčně kompatibilní nebo nebyly společností Zimmer zhodnoceny jako funkčně kompatibilní.

Povšimněte si prosím, že pouze kombinace výrobků obsahující označení v příslušném políčku byly stanoveny jako funkčně kompatibilní ke společnému použití. Nelze používat žádné jiné kombinace výrobků. Před použitím jakéhokoli výrobku nalezeného na této webové stránce se ujistěte, že jste zkontrolovali patřičná zákonná schválení, která jsou platná ve vaší zemi

Společnost Zimmer bude provádět hodnocení dalších párových výrobků z hlediska funkční kompatibility a tuto webovou stránku bude postupně aktualizovat. Pravidelně tuto webovou stránku kontrolujte, abyste se ujistili, že máte ty nejaktuálnější informace.

Tyto tabulky lze rovněž získat v tištěné podobě, a to telefonickou žádostí u oddělení služeb zákazníkům společnosti Zimmer na čísle 1-800-613-6131. Mimo USA zavolejte na mezinárodní přístupový kód +1-574-267-6131.

Kompatibilita výrobku pro trauma

Níže jsou uvedeny odkazy na tabulky popisující kompatibilitu párových výrobků. Postupujte podle uvedených pokynů:

 1. Najděte požadovanou kategorii párových výrobků.
 2. Klikněte na odkaz na požadovanou tabulku.
 3. Najděte požadované výrobky v řádku i sloupci.
 4. Najděte políčko, které odpovídá těmto výrobkům.

Políčka obsahující zeleně vystínované pole se značkou zaškrtnutí označují, že výrobky v příslušném řádku a sloupci byly společností Zimmer vyhodnoceny a mohou být společně použity.

Políčka obsahující červeně vystínované pole znamenají, výrobky v příslušném řádku a sloupci NEMOHOU být společně použity.

Povšimněte si prosím, že pouze kombinace výrobků obsahující označení v příslušném políčku byly stanoveny jako funkčně kompatibilní ke společnému použití. Nelze používat žádné jiné kombinace výrobků. Před použitím jakéhokoli výrobku nalezeného na této webové stránce se ujistěte, že jste zkontrolovali patřičná zákonná schválení, která jsou platná ve vaší zemi

Společnost Zimmer bude provádět hodnocení dalších párových výrobků z hlediska funkční kompatibility a tuto webovou stránku bude postupně aktualizovat. Pravidelně tuto webovou stránku kontrolujte, abyste se ujistili, že máte ty nejaktuálnější informace. Všímejte si data revize uváděného v pravém horním rohu každé tabulky.

Tyto tabulky lze rovněž získat v tištěné podobě, a to telefonickou žádostí u oddělení služeb zákazníkům společnosti Zimmer na čísle 1-800-613-6131. Mimo USA zavolejte na mezinárodní přístupový kód +1-574-267-6131.

Je možné, že některá zařízení nejsou v současné době schválena kanadským ministerstvem zdravotnictvím (Health Canada). Rovněž nemusí být tímto ministerstvem schváleny některé kombinace zařízení schválené společností Zimmer.

Kompatibilita výrobku pro loket

Níže jsou uvedeny odkazy na tabulky popisující kompatibilitu párových výrobků. Postupujte podle uvedených pokynů:

 1. Najděte požadovanou kategorii párových výrobků.
 2. Klikněte na odkaz požadované tabulky.
 3. Najděte požadované výrobky v řádku i sloupci.
 4. Najděte políčko, které odpovídá těmto výrobkům.

Políčka obsahující značku zaškrtnutí znamenají, že výrobky v příslušném řádku a sloupci byly společností Zimmer vyhodnoceny z hlediska funkční kompatibility pro společné použití.

Políčka obsahující vystínované pole znamenají, že výrobky v příslušném řádku a sloupci nejsou funkčně kompatibilní nebo nebyly společností Zimmer vyhodnoceny jako funkčně kompatibilní.

Vezměte prosím na vědomí, že pouze kombinace výrobků obsahující označení ve společném políčku byly vyhodnoceny jako funkčně kompatibilní a vhodné ke společnému použití. Jakékoli jiné kombinace výrobků jsou zakázány. Před použitím jakéhokoli výrobku nalezeného na této webové stránce se ujistěte, že jste zkontrolovali patřičná zákonná schválení, která platí ve vaší zemi.

Společnost Zimmer bude provádět hodnocení dalších párových výrobků z hlediska funkční kompatibility a tuto webovou stránku bude postupně aktualizovat. Pravidelně proto tuto webovou stránku kontrolujte, abyste se ujistili, že máte ty nejaktuálnější informace.

Tyto tabulky lze rovněž získat v tištěné podobě, a to telefonickou žádostí u oddělení služeb zákazníkům společnosti Zimmer na čísle 1-800-613-6131. Mimo USA volejte mezinárodní přístupový kód +1-574-267-6131.