Your web browser is out of date. For the best experience on Zimmer websites please upgrade to the latest version of Internet Explorer, Chrome, or Firefox.

Zimmer, Inc.

Periartikulární úhlově stabilní dlahy Zimmer® Periarticular Locking Plate System

Úhlově stabilní šrouby a komprese zlomeniny

Dlahy pro proximální humerus, distální femur, proximální i distální tibii jsou v hlavě dlahy opatřeny otvory pro zamykací šrouby a v těle dlahy se pravidelně střídají otvory pro zamykací a pro kompresní šrouby. Úhlově stabilní šrouby jsou k dispozici jak plné tak kanylované.

Flexibilita a kompatibilita

Dlahy pro oblast lokte a dlahy pro distální fibulu jsou ve své distální části (v proximální části u dlahy pro proximální ulnu) opatřeny otvory pro zamykací šrouby a v těle dlahy otvory pro univerzální zamykací systém (Universal Locking System - ULS). ULS otvory mají tvar osmičky a lze do nich zavést standardní nebo zamykací šrouby na obou stranách každého otvoru.

Optimalizovaná trajektorie šroubu

Vícenásobné otvory pro úhlově stabilní šrouby v hlavě dlahy umožňují ideální zachycení kostních fragmentů.

Kombinace technologií Anatomic Fit a Locking Technology

Systém periartikulárních úhlově stabilních dlah společnosti Zimmer spojuje princip zamykacích šroubů s anatomicky předtvarovanými periartikulárními dlahami a vytváří úhlově stabilní konstrukci vhodnou pro víceúlomkové zlomeniny, zlomeniny s kostními defekty či zlomeniny osteoporotické kosti.

Pevnost

Dlahy jsou vyrobeny z kované nerezové oceli 22-13-5 se zdokonalenou únavovou pevností v porovnání s konvenční nerezovou ocelí zpracovanou zastudena 316L.

Anatomicky předtvarované dlahy

Technologicky vyspělé periartikulární dlahy společnosti Zimmer byly vyvinuty pomocí digitální technologie skenování kosti laserem. Údaje byly použity k výrobě předem anatomicky vytvarovaných implantátů. Periartikulární úhlově stabilní dlahy kopírují tvar kosti a umožňují tak usazení, které vyžaduje malé nebo žádné dodatečné ohýbání.

Profil Thick-to-Thin

Provedení periartikulárních dlah společnosti Zimmer je štíhlejší směrem ke kloubu, což snižuje případné podráždění měkké tkáně a zjednodušuje další tvarování. Snížená tloušťka rovněž umožňuje, aby se implantát „tvaroval sám“ tím, jak šrouby přitahují dlahu směrem ke kosti.

Minimálně invazivní

Tvar těla dlahy kombinovaný se speciálními MIS instrumentárii umožňuje submuskulární zavedení dlah a následnou fixaci šrouby.

MIS instrumentária

Cílící ramena, které propouštějí rentgenové záření, se dodávají pro

  • 3,5mm dlahu pro proximální tibii
  • 5,5mm dlahu pro proximální tibii
  • 5,5mm dlahu pro distální femur

Sterilní balení

Implantáty v rámci systému PLP (Periarticular Locking Plate) se dodávají jak ve sterilním, tak v nesterilním balení

Očka pro fixaci kabelu Hex Button

Očka Hex Button rozšiřují chirurgovi možnosti v případě složitých zlomenin, kde je nutné či vhodné provést fixaci i za pomocí přídaných kabelů. Očko pro vedení kabelu Hex Button se vsadí přímo do standartních šestihranných hlav šroubů o velikosti 2,5mm, 3,5mm či 5,0mm. Očka jsou k dispozici jak v oceli, tak v titanu.