Your web browser is out of date. For the best experience on Zimmer websites please upgrade to the latest version of Internet Explorer, Chrome, or Firefox.

Zimmer, Inc.

Polyaxiální úhlově stabilní předtvarované dlahy -NCB® Polyaxial Locking Plate System

Svoboda volby

Tyto úhlově stabilní dlahy nové generace rozšiřují možnosti chirurga během operačního výkonu, a to umožněním polyaxiálního zavedení šroubů (variabilita 30°) s následným možným dosažením úhlové stability. Tyto dlahy jsou určeny zejména k řešení složitých zlomenin proximálního humeru, distálního femuru a proximální tibie. Pro všechny tři lokality jsou dostupné také miniinvazivní cíliče (MIS technika).

Polyaxiální šrouby

Technologie NCB dlah umožnuje polyaxiální zavedení šroubů (variabilita 30°), přičemž zavedené šrouby je možné následně zajistit prostřednictvím úhlově stabilních uzávěrů (uzamykacích čepiček). Zajištění zvyšuje stabilitu celé konstrukce, zejména v případě špatné kvality kosti.

Zpětná vazba o kvalitě kosti

U všech NCB dlah je možné dosáhnout úhlové stability prostřednictvím úhlově stabilních uzávěrů (uzamykacích čepiček), které se aplikují přes již zavedené polyaxiální NCB šrouby. Na rozdíl od konvenčních úhlově stabilních dlah se šrouby NCB nezašroubovávají přímo do dlahy. Tento rozdílný zajišťovací mechanismus umožňuje operatérovi získat zpětnou vazbu o kvalitě kosti při vlastním utahovaní NCB šroubů.

Repozice zlomeniny

Před zajištěním – uzamčením mohou NCB šrouby fungovat jako tahové šrouby, které lze využít pro repozici zlomeniny a k dosažení interfragmentální komprese. Tuto výhodu standardní zamykací systémy nenabízejí.

Nekontaktní přemostění

V zajištěném režimu nekontaktní přemosťovací dlaha NCB funguje jako vnitřní fixační prostředek bez kontaktu mezi dlahou a povrchem kosti, což může snížit riziko poškození periosteálního zásobování krví. Tento nekontaktní přemosťovací koncept lze také řídit pomocí distančních prvků o tloušťce 1, 2 nebo 3 mm, které se zašroubují do otvorů dlahy před jejím zavedením.

Zdokonalení diafyzální fixace

Rozbíhavá orientace šroubů pro zvýšenou odolnost proti vytažení v diafyzální oblasti dokonce i s naváděcím zařízením pro neinvazivní chirurgický zákrok MIS Targeting Device.

Výběr šroubů

Šrouby NCB (kompaktní a s kanylou) se dodávají s různými druhy hlav pro kortikální nebo spongiózní kost. Šrouby určené pro kortikální kost mají větší průměr jádra a jsou strojně opracované s dvojitou vodicí drážkou pro rychlejší zavedení. Šrouby s kanylou lze umístit s větší přesností – nevyžaduje se žádné předvrtání, neboť jsou samořezné a závitořezné. Dodávají se šrouby s průměrem 4,5 mm pro spongiózní kosti a 4,0 mm pro kortikální kosti.

Minimálně invazivní postupy MIS

Postup pro aplikaci perkutánních dlah a šroubů navazuje na úspěšné zavádění minimálně invazivních postupů Minimally Invasive Solutions™ společnosti Zimmer. Tyto postupy vyžadují menší řezy, než jsou standardní, dochází k menšímu poškození okolní měkké tkáně a snižuje se riziko komplikací s hojením rány. 1,2,3

Možnosti fixace kabelu

Produkty společnosti Zimmer patřící k systému uchycení kabelu Zimmer® Cable-Ready® Cable Grip System jsou kompatibilní s nekontaktním přemosťovacím polyaxiálním zajišťovacím dlahovým systémem NCB Polyaxial Locking Plate System.

Nekontaktní přemosťovací dlaha pro proximální konec pažní kosti NCB Proximal Humerus Plate

Sešikmené otvory x 2 mm lze použít k sešití rány po osteosystéze dlahy.

Nekontaktní přemosťovací dlaha pro proximální konec holenní kosti NCB Proximal Tibia Plate

Dodávají se dvě verze nekontaktní přemosťovací dlahy pro proximální konec holenní kosti NCB PT Plate:

se 2 a 3 proximálními otvory. Hlava dlahy je nakloněna směrem dozadu o 6° tak, aby odpovídala laterálnímu obrysu holenní kosti.

Nekontaktní přemosťovací dlaha pro distální konec stehenní kosti NCB Distal Femur Plate

Polyaxiální provedení systému umožňuje některé korekce vybočení/vbočení během chirurgického zákroku. Za tímto účelem zaveďte čtyři šrouby, jak je uvedeno na obrázku, bez utažení. Zaveďte dva distální šrouby dopředu a dozadu

Nyní lze zlomeninu redukovat otáčením kolem osy kosti fragmentu na proximálním konci a provést korekci vybočení

vbočení fragmentu na distálním konci.

file

 

 

 

 

 

 

  1. Biggi, F. et al.: Tibial plateau fractures: Internal fixation with locking plates and the MIPO technique, Injury - International Journal of the Care of the Injured, Vol. 41, p. 1178 – 1182, 2010.
  2. Rüedi, T.P., Buckley, R.E., Moran, C.G.: AO Principles of Fracture Management - Second expanded edition, Volume 1-Principles, AO Publishing, Switzerland, 2007
  3. Resch H., Hubner C., Schwaiger R.: Minimally invasive reduction and osteosynthesis of articular fractures of the humeral head, Injury - International Journal of the Care of the Injured, 2001:(32 Suppl 1):SA25-32