Your web browser is out of date. For the best experience on Zimmer websites please upgrade to the latest version of Internet Explorer, Chrome, or Firefox.

Zimmer, Inc.

Polyaxiální úhlově stabilní dlahy pro velké fragmenty -NCB® Polyaxial Large Fragment Plates

Portfolio NCB dlah pro velké fragmenty - NCB® Polyaxial Large Fragment Plates

Systém NCB dlah pro velké fragmenty - NCB® Large Fragment System představuje polyaxiální úhlově stabilní dlahy pro léčbu zlomenin femuru, tibie a humerusu. Portfolio dlah obsahuje zakřivenou dlahu pro řešení zlomenin diafýzu femuru a přímou úzkou dlahu pro řešení zlomenin diafýzy tibie a humerusu. Zakřivená femorální dlaha je také součástí NCB systému pro řešení periprotetických zlomenin femuru - NCB® Periprosthetic Femur Plate System.

Dlahy jsou symetrické a proto celý systém obsahuje vždy pouze jednu univerzální dlahu pro pravou i levou stranu. NCB přímou úzkou dlahu lze použít pro řešení zlomenin tibie nebo humerusu. NCB zakřivená femorální dlaha je pak specificky určena právě pro femur.

Otvory pro k-drát

Dva otvory pro k-drát na každém konci dlahy umožňují snazší předběžnou fixaci dlahy ke kosti.

Polyaxiální provedení

Technologie NCB dlah umožnuje polyaxiální zavedení šroubů (variabilita 30°), přičemž zavedené šrouby je možné následně zajistit prostřednictvím úhlově stabilních uzávěrů (uzamykacích čepiček). Zajištění zvyšuje stabilitu celé konstrukce, zejména v případě špatné kvality kosti.

Nekontaktní přemostění

Po zajištění – zamčení šroubů fungují NCB dlahy jako vnitřní fixátor, kdy nedochází ke kontaktu mezi dlahou a povrchem kosti, což snižuje riziko poškození cévního zásobení periostu. Tento nekontaktní přemosťovací koncept lze také řídit pomocí distančních prvků (rozpěrek) o tloušťce 1, 2 nebo 3 mm, které se zašroubují do otvorů v dlaze před jejím vlastním zavedením.

Široký výběr šroubů

V rámci systému NCB Large Fragment jsou k dispozici tři různé druhy šroubů, které umožňují jak bikortikální, tak unikortikální fixaci.

Možnosti fixace kabelu

Kabely a fixační očka patřící k produktové řadě Zimmer ® Cable-Ready ® Cable Grip System jsou plně kompatibilní s polyaxiálními dlahami v rámci systému NCB Large Fragment Plate.

Flexibilita

NCB přímá úzká dlaha a NCB zakřivená femorální dlaha mohou být implantovány za pomoci instrumentária NCB Large Fragment Plate, ale také instrumentária pro periprotetické dlahy NCB PP či jednotlivýcch instrumentárií pro jednotlivé předvarované NCB dlahy.

Kompresní otvory

Každá ze dvou kompresních mezer umožňuje kompresi v tloušťce 1 mm.

Otvory kloubového napínacího zařízení Articulated Tension Device

NCB zakřivené femorální dlahy otvory na každém konci dlahy umožňují připojení k napínacímu zařízení pro dosažení přidané komprese pokud je potřeba.

Operační postupy Související pokyny