Your web browser is out of date. For the best experience on Zimmer websites please upgrade to the latest version of Internet Explorer, Chrome, or Firefox.

Zimmer, Inc.

Periprotetické polyaxiální úhlově stabilní dlahy pro femur -NCB® Periprosthetic Femur Plate System

Portfolio polyaxiálních úhlově stabilních periprotetických dlah

Systém periprotetických polyaxiálních dlah pro femur NCB Periprosthetic Femur Plates představuje řadu polyaxiálních úhlově stabilních dlah pro léčbu zlomenin femuru, a to zejména pro řešení periprotetických zlomenin femuru. Inovační provedení jednotlivých dlah v kombinaci s technologií NCB nabízí řešení pro fixaci zejména složitých periprotetických zlomenin. Systém obsahuje dlahy pro proximální femur, zakřivené dlahy pro diafýzu femuru a dlahy pro distální femur.

Diagonální trojice otvorů

Diagonální umístění tří otvorů nabízí různé možnosti pro zavedení šroubů:

  • Přesahující otvory umožňují snadnější zavedení šroubů kolem endoprotézy a stabilní fixaci bikortikálními šrouby.
  • Do středních otvorů lze zavést NCB unikortikální šrouby, čepy s otvory pro zavedení kabelu a kabely v případě, že nelze dosáhnout bikortikální fixace.

Variabilní vyžlabení dlah

  • Snížená a rovnoměrně rozložená tuhost dlahy
  • Snazší tvarování dlahy mimo oblast otvorů

Polyaxiální šrouby

Technologie NCB dlah umožnuje polyaxiální zavedení šroubů (variabilita 30°), přičemž zavedené šrouby je možné následně zajistit prostřednictvím úhlově stabilních uzávěrů (uzamykacích čepiček). Zajištění zvyšuje stabilitu celé konstrukce, zejména v případě špatné kvality kosti.

Široký výběr šroubů

V rámci systému periprotetických NCB dlah pro femur je k dispozici pět různých druhů šroubů, které umožňují dosáhnout jak bikortikální tak unikortikální fixaci.

Nekontaktní přemostění

Po zajištění – zamčení šroubů fungují periprotetické NCB dlahy jako vnitřní fixátor, kdy nedochází ke kontaktu mezi dlahou a povrchem kosti, což snižuje riziko poškození cévního zásobení periostu. Tento nekontaktní přemosťovací koncept lze také řídit pomocí distančních prvků (rozpěrek) o tloušťce 1, 2 nebo 3 mm, které se zašroubují do otvorů v dlaze před jejím vlastním zavedením.

Možnosti fixace kabelu

Kabely a fixační očka patřící k produktové řadě Zimmer ® Cable-Ready ® Cable Grip System jsou plně kompatibilní s polyaxiálními periprotetickými dlahami NCB PP.

Speciální nástroje pro fixaci periprotetických zlomenin

S NCB systémem pro periprotetické zlomeniny femuru se dodávají vrtáky a vrtací pouzdra o poněkud větším průměru pro snížení rizika popraskání cementového pláště při zavádění šroubů u cementované endoprotézy.

NCB zakřivená dlaha pro diafýzu femuru

Symetrické provedení

Díky symetrickému provedení se dodává jedna dlaha pro levou i pravou nohu.

Kompresní otvory

Každý ze dvou kompresních otvorů umožňuje dosáhnout kompresi v rozsahu 1mm.

Otvory pro kompresárium Articulated Tension Device

U NCB zakřivené femorální dlahy otvory na každém konci dlahy umožňují připojení ke kompresáriu pro dosažení přidané komprese pokud je potřeba.

Periprotetická NCB dlaha pro distální femur

Distální otvor pod úhlem 95°

Poslední otvor v distální části dlahy svírá s dlahou úhel 95°, aby bylo možno zavést šroub paralelně se štěrbinou kolenního kloubu. To umožňuje repozici zlomeniny a usnadňuje obnovení anatomické osy femuru.

Repozice zlomeniny

Před zajištěním – uzamčením mohou NCB šrouby fungovat jako tahové šrouby, které lze využít pro repozici zlomeniny a k dosažení interfragmentální komprese. Tuto výhodu standardní zamykací systémy nenabízejí.