Your web browser is out of date. For the best experience on Zimmer websites please upgrade to the latest version of Internet Explorer, Chrome, or Firefox.

Zimmer, Inc.

Technologie Michelson v praxi

TECHNOLOGIE MICHELSON V PRAXI

Technologie vyvinutá MUDr. G. Karlin Michelsonem je součástí nebo se používá v souvislosti s následujícími produkty společnosti Zimmer*:

 • Mezitělový fúzní systém BAK ® Interbody Fusion System
 • Přední krční mezitělový fúzní systém BAK/C ® Anterior Cervical Interbody Fusion System
 • Přední krční mezitělový fúzní systém BAK/L ® Anterior Cervical Interbody Fusion System
 • Klec BAK/Proximity ® Cage
 • Mezitělový fúzní systém BAK ® Vista ® Interbody Fusion System
 • Mezitělový fúzní systém BP ® Interbody Fusion System
 • Lordotický mezitělový fúzní systém BP ®/Lordotic Interbody Fusion System
 • Přední krční dlahový systém inViZia  Anterior Cervical Plate System
 • Systém instrumentace POLAr  Instrumentation System
 • Mezitělový fúzní systém Proximity  Interbody Fusion System
 • Přední krční dlahový systém Trinica ® Anterior Cervical Plate System
 • Výběrový přední krční dlahový systém Trinica ® Select Anterior Cervical Plate System
 • Přední bederní dlahový systém Trinica ® Anterior Lumbar Plate System
 • Lordotický mezitělový fúzní systém Vista ® Lordotic Interbody Fusion System

Dr. Michelson je operatér páteře, vyškolený v rámci vzdělávacího stipendia a certifikovaný lékařskou komorou, který zasvětil svůj život hledání účinnější léčby nejvíce oslabujících onemocnění páteře a bolestí páteře. 

Motivací byl pro něho příběh jeho babičky z matčiny strany – v mládí tenisové šampionky – která se stala invalidní kvůli neurogenní degeneraci páteře. Dr. Michelson se rozhodl dozvědět se vše, co bylo o těchto nemocech a jejich léčbě známo.  Nespokojenost s dostupnou léčbou tohoto lékaře přiměla k vývoji komplexních páteřních chirurgických systémů, včetně integrovaných nástrojů, operačních postupů a implantátů.  Ty se staly základem mnoha moderních chirurgických léčebných zákroků používaných pro hlavní poruchy páteře.

Dr. Michelson je plodným a význačným vynálezcem v oboru chirurgie páteře díky více než 780 patentům vydaným nebo registrovaným ve Spojených státech a po celém světě.   Jeho objevy zjednodušily práci chirurgům a významně přispěly ke zmenšení zátěže pacientů.  Zákroky využívající vynálezy dr. Michelsona jsou spojeny s menšími řezy, nižší ztrátou krve, zkrácením doby chirurgického zákroku, menším nepohodlím, rychlejší rehabilitací, lepšími výsledky a celkově nižšími náklady.

 

 

*Ne všechny produkty jsou dostupné ve všech zemích. Souhlasy regulačních orgánů a indikace k použití určitých produktů v některých zemích mohou být omezeny a/nebo vymezeny jinak.

 

 ZS-SA0700-28_A

Michelson Logo