Your web browser is out of date. For the best experience on Zimmer websites please upgrade to the latest version of Internet Explorer, Chrome, or Firefox.

Zimmer, Inc.

Innex

Popis produktu

Zavedení systému Innex (Innex je zkratka pro „Innovation Nexus Next Generation“) v roce 2001 bylo důležitým krokem v pochopení náročných řešení spojených s léčbou degenerativních onemocnění kolenního kloubu endoprotézou. 

Tento systém přichází s mobilním platem, ale nabízí také variantu fixní  a revizní. Zadní křížový vaz může být zachován při CR verzi nebo resekován v CS verzi systému. Artikulační vložky jsou  k dispozici v kongruentním a ultrakongruentním designu.

Obnova přirozených anatomických vztahů mezi femurem, tibií a patelou jsou  společně s nastavením  fyziologické osy  určujícím faktorem pro to, aby byli pacienti léčeni úspěšně a  s předvídatelnými a reprodukovatelnými výsledky.

Bezcementová fixace totální  náhrady kolena  Innex je zajištěna pomocí porézního povrchu  Cancellous Structure Titanium™ (CSTi™), se kterým jsou již  více než 25leté  zkušenosti.

Cílem systému Innex je pokrýt co nejvíce indikací v oblasti  totální endoprotetiky, jako je osteoartritida s různými  stupni  varus/valgus deformity.  To je možné s minimem komponent díky volbě mezi mobilním a fixním systémem.  Systém totální kolenní náhrady Innex je založen na jednoduché a modulární operační technice.   To znamená, že je možné používat jednotnou  sadu nástrojů. Operatér může v kterékoliv  fázi operační techniky volit ideální  řešení pro pacienta.

Anatomicky tvarované implantáty podpořené logickou sadou kvalitních nástrojů umožňují šetrné kostní resekce a  obnovu přirozené kinematiky kolenního kloubu.

Systém totální náhrady kolena  Innex® není v prodeji v USA.

References

Autor/autoři

N (analyzováno)

Kolenní systém

Fixace

časový bod
[roky]

Podíl přežití
(všechny příčiny)

Podíl přežití
(aseptické uvolnění)

Lokální komplikace
vedoucí k revizi

(jako zlomek N)

Munzinger et al., 2009(20(1))

411 (260)

Innex UCOR

většinou cementované

5

95,6 %

100 %

Celková revize:
0,7 % infekce
0,2 % nadměrné naplnění
Částečná revize:
1,5 % nestabilita
0,2 % artrofibróza
0,2 % bolest přední části kolene

Hochgatterer et al., 2009(2)

246

Innex UCOR
Innex FIXUC

cementované

8

96,1 %

96,5 %

1,6% aseptické uvolnění
0,8 % infekce

Hauk et al., 2009(3)

30 (27)

Innex FIXUC

cementované

2,1

93,1 %

96,7 %

3,3 % aseptické uvolnění
3,3 % kontraktura flexe

Guggi et al., 2008(4)

2734 (396)

Innex UCOR

většinou cementované

5

96,5 %

100 %

1,1% infekce
1 % bolest přední části kolene
0,6% nestabilita
0,8 % další

Böhler et al., 2010(5)

122 (120)

Innex UCOR
Innex FIXUC

cementované

2

97,5 %

99,2 %

0,8 % aseptické uvolnění
0,8 % infekce
0,8 % artrofibróza

 

 1. Munzinger, U. K., Maffiuletti, N. A., Guggi, T., Bizzini, M., Preiss, S., and Drobny, T.: Five-year results of the Innex total knee arthroplasty system. Int Orthop. 2009.
 2. Hochgatterer, R and Boehler, N. TKA with fixed or mobile bearings in the same system: Long-term results with special consideration to the patella. EFORT.Vienna . 2009. 
  Typ použité literatury: Materiály z konference
 3. Hauk, C., Heyse, T. J., Witteborn, M. C., Schofer, M. D., Fuchs-Winkelmann, S., and Schmitt, J.: [Matched pair analysis: Innex FIXUC vs. NexGen LPS]. Z Orthop Unfall. 147:183-187, 2009.
 4. Guggi, T, Preiss, S, Sussmann, P, Vonknock, F, Drobny, T, and Munzinger, U. Five-years results of the Innex UCOR total knee arthroplasty. EFORT.Florence . 2008. 
  Typ použité literatury: Materiály z konference
 5. Böhler, N., Halder, A., Köhler-Korkor, S., and Hinz, M. Innex 2-year results of a study randomized by type of bearing and patella resurfacing.  2010.
  Typ použité literatury: Nepublikovaná práce

Příručka k produktu

Technologie

Gender Solutions®

nástroje MICH

Indikce: Systém celkové náhrady kolene Innex® je systémem zachovávajícím křížový vaz (CR) a resekujícím křížový vaz (CS) s mobilním a fixním ložiskem, v cementované a necementované verzi. S kongruentní a ultrakongruentní možností, indikováno u nezánětlivých degenerativních onemocnění kloubu, např. vaskulární nekróze, osteoartritidě a artritidě sekundární k různým chorobám a anomáliím, neúspěšném předchozím zákroku, kdy přetrvává bolest, deformita nebo dysfunkce.

Kontraindikace: Tělesný stav pacienta, který by znemožnil nebo omezoval adekvátní podporu implantátu nebo zabraňoval použití implantátu o vhodné velikosti, např. předchozí zákrok, nedostatečná kvalita nebo kvantita kosti způsobená nemocemi, jako je rakovina nebo kongenitální dislokace, metabolické onemocnění kostí horního femuru nebo pánve, revize femorální osteotomie, revize pseudoartrózy, osteoporóza, osteomyelitida, neurosvalové omezení nebo vaskulární nedostatečnost v postižené končetině v míře, která činí zákrok neospravedlnitelným (např. nepřítomnost podpůrných svalovazových struktur, neuropatie kloubu) nebo jiná onemocnění, která mohou vést k neadekvátní kosterní fixaci.

Další informace o indikacích a kontraindikacích najdete v pokynech k použití v příbalové informaci výrobku, reference D011 500 239.