Your web browser is out of date. For the best experience on Zimmer websites please upgrade to the latest version of Internet Explorer, Chrome, or Firefox.

Zimmer, Inc.

Fitmore dřík

Popis produktu

 

Velká rodina kyčelního dříku Fitmore nabízí řešení na míru vybavené zahnutou geometrií dříku zachovávající kost pro operatéry, kteří upřednostňují implantáty umožňující provádění menších řezů. Systém je určen k poskytování stabilní rekonstrukce anatomie každého jedince pomocí svého inovativního konceptu offsetu dříku odpovídajícího různým mediálním křivkám. Design trojitého kónusu a proximální potah Ti-plasma umožňuje bezpečný press-fit, zatímco lichoběžníkový průřez poskytuje rotační stabilitu.

Systém Fitmore sestává ze tří různých skupin, přičemž skupina B je k dispozici ve variantě s prodlouženým offsetem. Tyto skupiny byly vyvinuty jako způsob řešení vztahu mezi středem hlavice a mediální křivkou femorálního kanálu. Každá skupina dříků se liší v mediálním obrysu, úhlu os krčku a rozsahu offsetů dříku.

Zachování kosti je důležitým aspektem celkové artroplastiky kyčle. Odstraněním co nejmenší části kosti během primárního zákroku operatér zanechává možnost pro jakýkoli potenciální budoucí revizní zákrok. Krátký zahnutý design kyčelního dříku Fitmore pomáhá zachovat kost. 

Malá délka a zahnutý design kyčelního dříku Fitmore pomáhají zachovat pacientovu přirozenou kost ve velkém chocholíku, kde je nejdůležitější.

Společnost

Zimmer má vůdčí pozici v oblasti méně invazivních přístupů k celkové artroplastice kyčle. Jako lídr v zákrocíchMinimally Invasive Solutions™ je společnost Zimmer hrdá na zavedení kyčelního dříkuFitmore, implantátu navrženého s ohledem na přístupy zachovávající sval a jemnou tkáň.

Rašple a implantáty Fitmore umožňují zahnutou atraumatickou trajektorii a vložení podél oblouku calcaru femorale. Tímto zahnutým zavedením nevzniká potřeba otevírat boční trochanter, čímž vzniká možnost ušetřit vkládací bod abduktorů kyčle.

 

Příručka k produktu

Indikace

Tento femorální dřík je určen k celkové nebo částečné artroplastice kyčle a je indikován při následujících stavech: Pacienti s nezánětlivým degenerativním postižením kloubu (NIDJD), např. avaskulární nekróza, osteoartritida a zánětlivým onemocněním kloubu (IJD), např. revmatoidní artritidou; pacienti s neúspěšným předchozím zákrokem, pokud přetrvávají bolesti, deformity nebo dysfunkce; revize předchozí neúspěšné artroplastiky kyčle.

Celkové náhrady kyčle lze zvážit u mladších pacientů, pokud jednoznačná indikace převažuje rizika spojená s věkem pacienta a jsou zajištěny upravené potřeby ohledně aktivity a zátěže kyčelního kloubu. To zahrnuje vážně postižené pacienty se zasažením více kloubů, u kterých okamžitá potřeba mobility kyčle vede k očekávání zásadního zvýšení kvality života.

Tento dřík je určen pro necementové použití.

Kontraindikace

Tělesný stav pacienta, který by znemožnil nebo omezoval adekvátní podporu implantátu nebo zabraňoval použití implantátu o vhodné velikosti, např. předchozí zákrok, nedostatečná kvalita nebo kvantita kosti způsobená nemocemi, jako je rakovina nebo kongenitální dislokace, metabolické onemocnění kostí horního femuru nebo pánve, revize femorální osteotomie, revize pseudoartrózy, osteoporóza, osteomyelitida, neurosvalové omezení nebo vaskulární nedostatečnost v postižené končetině v míře, která činí zákrok neospravedlnitelným (např. nepřítomnost podpůrných svalovazových struktur, neuropatie kloubu) nebo jiná onemocnění, která mohou vést k neadekvátní kosterní fixaci.

Aktivní infekce kyčle, stará nebo vzdálená infekce. Tyto stavy mohou představovat absolutní nebo relativní kontraindikaci. Je třeba v nejvyšší možné míře dbát na to, aby byla vyloučena předoperační infekce u pacientů s podezřelými příznaky, jako např. předoperační infekce v anamnéze, nebo jsou-li přítomny známky místního zánětu, abcesů, horečka, zvýšená krevní sedimentace, důkaz rychlé destrukce kloubu nebo kostní absorpce.

Alergie na implantovaný materiál, především na kov (např. kobalt, chróm, nikl apod.)

Místní kostní nádory a/nebo cysty.

Těhotenství.