Your web browser is out of date. For the best experience on Zimmer websites please upgrade to the latest version of Internet Explorer, Chrome, or Firefox.

Zimmer, Inc.

Systém pro hřebování Zimmer® Natural Nail®

Systém pro hřebování Zimmer Natural Nail

Zimmer Natural Nail System představuje další generaci intramedulárních hřebů. Hřeby mají anatomický tvar, který je konstruován jako replika přirozeného anatomického tvaru různých dlouhých kostí v lidské kostře. Tyto hřeby byly vyvinuty pro speciální aplikace, aby pomohly obnovit tvar zlomené kosti do přirozeného stavu před zraněním. Hlavní parametry systému Zimmer Natural Nail (ZNN) jsou následující:

 • Přední oblouk u všech hřebů pro stehenní kost pro vystižení přirozeného anatomického tvaru
 • StabiliZe Technology u všech dlouhých hřebů pro vytvoření pevného rozhraní mezi hřebem a kostí a stabilní fixace i v nekvalitní kosti
 • Dodávají se různé průměry a délky pro individuální řešení u pacientů s odlišnou anatomickou stavbou
 • Spirálovité nebo přímé drážky pro zmírnění tuhosti a snazší zavádění
 • Intuitivní instrumentária pro usnadnění používání

Přirozený antegrádní hřeb Zimmer pro stehenní kost (vstup u velkého chocholíku)

 • Dodávají se krátké a dlouhé hřeby
 • Délky krátkých hřebů 16 cm až 24 cm s krokem po 2 cm
 • Délky dlouhých hřebů 28 cm až 44 cm s krokem po 2 cm
 • Průměry krátkých a dlouhých hřebů 10 mm, 11,5 mm, 13 mm
 • Distální jištění u všech hřebů: 2 šikmé šrouby zachycující zadní kondyly, 2 příčné šrouby
 • Proximální jištění u krátkých hřebů: 3 šrouby v rovině L-M (2 otvory statické – 1 otvor dynamický). Jištění za pomoci vodícího ramena.
 • Proximální jištění u dlouhých hřebů: 2 šrouby v rovině A-P (1 otvor statický – 1 otvor dynamický)
 • Technologie StabiliZe jak pro distální tak pro proximální šrouby
 • Přímé drážky Straight Flutes jak pro krátké, tak pro dlouhé hřeby

Přirozený retrográdní hřeb Zimmer pro stehenní kost

 • Dodávají se krátké a dlouhé hřeby
 • Délky krátkých hřebů 16 cm až 24 cm s krokem po 2 cm
 • Délky dlouhých hřebů 28 cm až 44 cm s krokem po 2 cm
 • Průměry krátkých a dlouhých hřebů 10 mm, 11,5 mm, 13 mm
 • Provedení se šroubem na distálním konci Všechny hřeby: 2 šikmé šrouby zachycující zadní kondyly
  2 příčné šrouby
 • Provedení krátkých hřebů s proximálními šrouby 3 L-M provedení se šrouby (2 statické – 1 dynamický)
 • Provedení dlouhých hřebů s proximálními šrouby 2 A-P provedení se šrouby (1 statický – 1 dynamický)
 • Technologie StabiliZe Technology pro distální a proximální šrouby (proximální pouze pro dlouhé hřeby)
 • Přímé drážky Straight Flutes jak pro krátké, tak pro dlouhé hřeby

ZNN tibiální hřeb

 • Délka hřebů pro tibii 24 cm až 44 cm s krokem po 2 cm
 • Průměry hřebů: 8,3 mm, 9,3 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
 • 10° Herzogova křivka, délka proximální části hřebu 60 mm
 • Drážky Tri-flute pro dobré usazení v kanálu (10 mm a více)
 • 2° přední oblouk distálně
 • 4 možnosti proximálního jištění:
  1 šroub šikmý a sestupný s kloubní linií
  1 šroub šíkmý a vzestupný s kloubní linií
  2 šrouby v rovině L-M (1 otvor statický a 1 otvor dynamický)
 • 3 možnosti distálního jištění: 2 otvory v rovině L-M a 1 otvor v rovině A-P
 • Nejdistálnější otvor 5mm od distálního hrotu hřebu

Produktová brožura