Your web browser is out of date. For the best experience on Zimmer websites please upgrade to the latest version of Internet Explorer, Chrome, or Firefox.

Zimmer, Inc.

Výzkum

Program podpory výzkumu Zimmer

Společnost Zimmer finančně podporuje externí výzkum, který představují experimenty založené na hypotézách a/nebo klinické hodnocení v souladu s platnými zákony, strategickými iniciativami společnosti Zimmer a programem společnosti (Corporate Compliance Program). Vypracovali jsme integrovaný program spolupráce při získávání, hodnocení a poskytování těchto finančních fondů. Za přínosy postupu lze považovat:

  • Přidělení manažera pro výzkumné služby (Research Services Manager), který je zaměstnancem společnosti Zimmer a primárním kontaktem výzkumných pracovníků / vynálezců v průběhu procesu.
  • Šablony k předložení návrhů na výzkumnou činnost ve formátu požadovaném společností Zimmer.

Před vynaložením času na vypracování kompletního návrhu se doporučuje projednání nebo předložení „bílého listu“ o výzkumném záměru řediteli pro služby výzkumu Zimmer ke zjištění vztahu záměru k potřebám podnikatelské strategie společnosti. Další informace o programu podpory výzkumu Zimmer najdete v brožuře na toto téma: Zimmer Research Funding Program.

Máte-li zájem o získání podpory společnosti Zimmer, obraťte se laskavě s dotazem na adresu research.requests@zimmer.com. Zimmer vás spojí s manažerem pro výzkumné služby (Research Services Manager), který vás provede strukturovaným postupem.

Jakmile projednáte svůj výzkumný záměr s ředitelem pro služby výzkumu Zimmer a bude zjištěn zájem, stáhněte si a vyplňte kompletní návrh na výzkumný grant a zašlete jej na adresu research.requests@zimmer.com.

  • Tiskopis návrhu na výzkumnou činnost
  • Brožura Zimmer Research Funding Program.