Your web browser is out of date. For the best experience on Zimmer websites please upgrade to the latest version of Internet Explorer, Chrome, or Firefox.

Zimmer, Inc.

Granty a dotace

 

Vítáme vás v grantové kanceláři Zimmer Evropa Střední východ Afrika (EMEA)

Společnost Zimmer se již dlouhou dobu nepřetržitě angažuje jako přední průmyslová společnost podporující vzdělávání v oboru ortopedie. Podpora zdravotnického vzdělávání je nástrojem dalšího zvyšování kvality péče o pacienty. Grantová kancelář byla zřízena, aby organizovala zmíněnou podporu prostřednictvím procesů, které splňují všechny požadavky na transparentnost a jsou v souladu s kodexem obchodní etiky EUCOMED (Code of Ethical Business Practice). Všechna rozhodnutí o fondech provádí grantová komise (Grant Review Committee) na základě dokumentace poskytnuté pro bona fide vzdělávací akci nebo program. Členy grantové komise jsou pracovníci pracující mimo prodej / marketing.

Pro další informace o grantech a dotacích Zimmer se obraťte na adresu GRC@zimmer.com

 

Vzdělávací granty

Grantová kancelář Zimmer Asia Pacific odpovídá za zpracování přehledů o žádostech o bona fide lékařské vzdělávací granty. Žádosti o vzdělávací granty musí být podány v souvislosti s nezávislou vzdělávací, vědeckou nebo postup vytvářející konferencí či programem, který podporuje odborné znalosti, lékařský pokrok a poskytování efektivní zdravotní péče. Žádosti o granty mohou podávat organizace, které mají institucionální vzdělávací funkci nebo čistě vzdělávací účel. Žádost o grant nemohou podávat individuální lékaři nebo profesionální poskytovatelé zdravotní péče pro vlastní cíl a prospěch. Klikněte zde pro další informace o postupu

 

Charitativní dary

Grantová kancelář společnosti Zimmer odpovídá za zpracování přehledů o žádostech o charitativní dary bona fide. Žádosti o charitativní dary mohou být podány v souvislosti se snahou získat veřejné zdroje pro veřejné vzdělávání nebo osvětu či pro mise k poskytování efektivní zdravotní péče. Žádosti o dotace mohou podávat charitativní nebo neziskové organizace zaměřené na vzdělávání a výzkum v oboru pohybových orgánů (svalstva a kostí). Žádost o dotaci nemohou podávat individuální lékaři nebo profesionální poskytovatelé zdravotní péče pro vlastní cíl a prospěch. Klikněte zde pro další informace o postupu

 

Granty pro postgraduální vzdělávání

Grantová kancelář Zimmer odpovídá za zpracování přehledů o žádostech o bona fide granty pro postgraduální vzdělávání. Žádosti o granty pro postgraduální vzdělávání mohou být podávány v souvislosti s klinickým a výzkumným programem vzdělávání nebo školením pro podporu odborného rozvoje méně zkušených lékařů nebo rezidentů v oboru muskuloskeletální medicíny. Žádosti o granty pro postgraduální vzdělávání mohou podávat akreditované akademické instituce nebo školicí nemocnice na místa otevřená pro talentované externí kandidáty a aspiranty.

Žádosti o grant pro postgraduální vzdělávání nemohou podávat individuální lékaři nebo profesionální poskytovatelé zdravotní péče pro vlastní cíl a prospěch.

Klikněte zde pro další informace o postupu

 

Grantové programy pro postgraduální vzdělávání pro třetí strany

Společnost Zimmer podporuje vzdělávací programy ve spolupráci s mezinárodními a národními vědeckými společnostmi, které jsou oprávněné poskytovat pokročilé vzdělávání v oboru muskuloskeletální medicíny. Zimmer poskytuje finanční dary k podpoře individuálního školení a příslušná vědecké společnosti, která působí jako nezávislá třetí strana, odpovídá za organizaci programu a výběr kandidátů. Společnost Zimmer se nepodílí na výběru jednotlivých příjemců stipendia. Talentovaným specializovaným lékařům a aspirantům, kteří si přejí rozvíjet své znalosti a zkušenosti v oboru muskuloskeletální medicíny, jsou k dispozici tyto možnosti:

 

  • Nadace EFORT
  • ESSKA

 

 

Jak postupovat

Grantová komise složená ze zaměstnanců pracujících mimo prodej / marketing prověřuje všechny žádosti o bona fide vzdělávací granty, granty pro postgraduální vzdělávání a charitativní dary.

Přihlášky musí být předloženy nejméně 8 týdnů před konáním akce nebo zahájením programu.

Všechny schválené přihlášky jsou uzavřeny písemnou smlouvou mezi společností Zimmer a příjemcem grantu nebo daru.

Potvrzená kopie smlouvy musí být doručena před konáním akce nebo zahájením programu.

Formuláře přihlášek je možno stáhnout na níže uvedených adresách

  • Vzdělávací granty
  • Charitativní dary
  • Granty pro postgraduální vzdělávání

Vyplněné formuláře a přílohy je možno vrátit na

GRC@zimmer.com

nebo

Zimmer GmbHGrants OfficeSulzerallee 8, P.O. Box8404 Winterthur, Švýcarsko

Granty a dary mohou být poskytnuty pouze organizacím, nikoli individuálním profesionálním poskytovatelům zdravotní péče.