Your web browser is out of date. For the best experience on Zimmer websites please upgrade to the latest version of Internet Explorer, Chrome, or Firefox.

Zimmer, Inc.

Etický kodex AdvaMed

Zimmer je členskou společností kodexu AdvaMed

Asociace pro rozvinutou lékařskou technologii (The Advanced Medical Technology Association – „AdvaMed“) se věnuje pokroku v lékařské vědě, zdokonalování péče o pacienty a zejména tomu, aby vysoká kvalita a inovativní lékařské technologie vedly k dosažení těchto cílů. Společnosti, které jsou členy AdvaMed, zjistily při své práci, že dodržování etických standardů a platných zákonů jsou kritické předpoklady pro způsobilost průmyslu ke spolupráci s profesionálními poskytovateli zdravotní péče.

Etický kodex AdvaMed upravující interakce s profesionálními poskytovateli zdravotní péče byl nedávno revidován. Od 1. července 2009 platí zdokonalená ustanovení kodexu. Revidovaný etický kodex AdvaMed dále vysvětluje a rozlišuje vhodné a nevhodné aktivity mezi profesionálními poskytovateli zdravotní péče a zástupci společností, které jsou členy AdvaMed. Etický kodex AdvaMed stanovuje, že „Společnosti musí podporovat etickou podnikatelskou praxi a společensky odpovědné chování průmyslu a nesmějí používat žádné nezákonné prostředky“.

AdvaMed předepisuje povinnost dodržování etiky v interakcích mezi společnostmi a profesionálními poskytovateli zdravotní péče k zajištění toho, aby byla lékařská rozhodnutí založena na nejlepších zájmech pacientů. Předmětem revidovaného kodexu jsou tyto etické principy, kterými se zmíněné interakce řídí.

Společnost Zimmer bez výhrad důsledně podporuje literu i ducha etického kodexu AdvaMed.

Americký kodex podnikatelského chování 

U.S. Business Code of Conduct
AdvaMed Code of Ethics


Americký kodex podnikatelského chování, který je k dispozici na výše uvedené adrese, představuje vysoký etický standard společnosti Zimmer a její plnou shodu se všemi platnými zákony a předpisy. V rozsahu, v němž se odlišují zákony různých zemí, vytvořila společnost Zimmer specifické kodexy podnikatelského chování, které lépe odrážejí tyto odlišnosti národních legislativ. Specifické kodexy podnikatelského chování jsou k dispozici na adrese:

http://www.zimmer.com/cs_cz/corporate/code-of-business-conduct.jspx

Více o hodnotě lékařské technologie najdete na webové stránce Progress You Can See website.

Pro další informace o kodexu AdvaMed navštivte webovou stránku

 www.advamed.org.

file