Your web browser is out of date. For the best experience on Zimmer websites please upgrade to the latest version of Internet Explorer, Chrome, or Firefox.

Zimmer, Inc.

O nás

O společnosti Zimmer

Zimmer je přední světová společnost v oboru muskuloskeletální zdravotní péče a to již od svého založení před více než 80 lety.

Dnes její celosvětový tým čítá více než 8 500 zaměstnanců, kteří pracují na zlepšení svého hlavního závazku: poskytovat účinná tvůrčí řešení k podpoře ortopedických chirurgů při obnově mobility a léčit artritidu a úrazy. Naše technologie náhrady kloubů a široký sortiment souvisejících produktů a služeb z nás činí hodnotné partnery poskytovatelů zdravotní péče ve více než stovce zemí.

Vycházíme z bohaté historie úspěchů a zvyšujeme hodnotu, kterou dáváme k dispozici našim partnerům v oblasti muskuloskeletální zdravotní péče. Společnost Zimmer disponuje vědeckými kapacitami a zdroji světové úrovně a spolupracuje s nejlepšími klinickými a výzkumnými pracovníky na světě. Spolu s poskytovateli zdravotní péče hledáme nejlepší technologie a léčebné metody k zajištění nejkvalitnější a nákladově efektivní ortopedické péče.

Lidé, kteří se stanou součástí našeho týmu, nachází stimulující pracovní prostředí zaměřené na to, abychom byli nejlepší – v projektování a realizaci nejlepších systémů a v dodávkách nejkompletnějších doplňkových služeb našim zákazníkům. Stanou se také příslušníky společnosti s vůdčí tradicí zaměřenou na budoucnost a globální účast na vzrušujícím a oceňovaném poli medicíny.

Věříme, že budete věnovat několik minut naší webové stránce a seznámíte se se společností. Ještě jednou děkujeme za váš zájem o společnost Zimmer.

Zimmer pomáhá zlepšovat život na celém světě.

Společnost Zimmer více než 80 let představuje hnací sílu rychlého růstu průmyslu muskuloskeletální zdravotní péče. Díky pevnému zaměření na potřeby pacientů a lékařů se společnost Zimmer stala špičkou v průmyslu.

Společnost od svého založení J. O. Zimmerem v roce 1927 sídlí ve městě Warsaw. Místní prodejce, pan Zimmer, pracoval po nocích ve svém suterénu na rozvinutí myšlenky nové konstrukce hliníkových dlah, kterými snadno proniká rentgenové záření, což umožňuje, aby lékaři lépe hodnotili pokrok v uzdravování.

V současné době společnost Zimmer působí ve více než 24 zemích na celém světě a prodává své produkty ve více než 100 zemích. Na celém světě pro ni pracuje více než 8 500 zaměstnanců.

Další hlavní výrobní závody má společnost Zimmer v Ponce (Portoriko), Winterthuru (Švýcarsko), na sever od New Jersey, v Doveru (Ohio) a v Shannonu (Irsko). Další pracoviště představují centrum biologického výzkumu v Austinu (Texas), divize Zimmer Spine se sídlem v Minneapolis (Minnesota) a divize Zimmer Dental v Carlsbadu (Kalifornie).

Náš cíl, mise a hlavní principy/hodnoty

Společnost Zimmer se soustředí na problémy obnovy mobility a zvyšování kvality života pacientů na celém světě. Každodenní rozhodování společnosti Zimmer vychází z povinnosti vůči k pacientům. Trvalé zaměření na zákazníky, inovativní řešení, nekompromisní provedení a zanícení spolupracovníci nám umožňují dodávat produkty a postupy k léčbě širokého spektra muskuloskeletálních stavů. To jsou hlavní hodnoty, které definují naši společnost.

Náš cíl

Obnova mobility a zlepšení kvality života pacientů na celém světě.

Naše mise

Vést průmysl k dodávkám hodnot pro poskytovatele zdravotní péče, jejich pacienty a akcionáře a k plnění naší společenské odpovědnosti.

Naše hlavní zásady/hodnoty

Zákazník je na prvním místě

Cítíme odpovědnost k potřebám našich zákazníků a k získávání jejich důvěry každý den.

Děláme správnou věc

Zachováváme nejvyšší standardy kvality a integrity ve všem, co děláme.

Inovace a zdokonalování

Vyvíjíme inovované produkty, které se odlišují, a trvale zlepšujeme naši práci.

Společnost Zimmer podporuje řadu komunitních vzdělávacích, občanských a kulturních aktivit prováděných neziskovými organizacemi. V našem ústředí ve městě Warsaw v Indianě jsme největším přispěvatelem do fondu Kosciusko County, který podporuje 27 místních agentur a servisních organizací. Písemné žádosti o podporu (od neziskových organizací) adresujte na:

ZimmerOddělení veřejných záležitostíP.O. Box 708Warsaw, IN 46581-0708

Zimmer is helping to restore lives worldwide

For more than 80 years, Zimmer has been a driving force in the rapid growth of the musculoskeletal health care industry. With an unwavering focus on the needs of patients and surgeons, Zimmer has become an industry leader.

Zimmer has been based in Warsaw since it was founded in 1927 by J.O. Zimmer.   A local salesman, Mr. Zimmer worked nights in his basement to develop his idea for a new aluminum splint design through which x-rays could easily pass to which enabled doctors to better assess healing progress.

Today, Zimmer has operations in more than 24 countries around the world and sells products in more than 100 countries.  The company is supported by the efforts of more than 8,500 employees worldwide.

Zimmer has additional primary manufacturing facilities in Ponce, Puerto Rico; Winterthur, Switzerland; northern New Jersey; Dover, Ohio; and Shannon, Ireland.  Other Zimmer locations include a Biologics Research facility in Austin, Texas; the Zimmer Spine division based in Minneapolis, Minnesota; and the Zimmer Dental division based in Carlsbad, California.

Our Purpose, Mission, and Guiding Principles/Values

Zimmer focuses on restoring mobility and improving the quality of life for patients around the world. Our commitment to patients shapes all day-to-day decisions at Zimmer. Relentless customer focus, innovative solutions, disciplined execution and our dedicated people enable us to deliver products and procedures to treat a broad range of musculoskeletal conditions. These core values define our company.

Our Purpose

Restore mobility and improve the quality of life for patients around the world.

Our Mission

Lead the industry in delivering value to healthcare providers, their patients and stockholders, while embracing our social responsibilities.

Our Guiding Principles/Values

Customers First

We are committed to being responsive to our customers’ needs and earning their trust every day.

Do the Right Thing

We hold ourselves to the highest standards of quality and integrity in everything we do.

Innovate and Improve

We are driven to develop innovative products that make a difference and to continuously improve our performance.

Zimmer supports a number of community-based educational, civic, and cultural activities carried out by non-profit organizations. At our headquarters located in Warsaw, Indiana, we are the largest contributor to the United Way of Kosciusko County, which provides support to 27 local agencies and service organizations. Requests for contributions (from non-profit organizations) should be in writing and directed to:

Zimmer
Public Relations Department
P.O. Box 708
Warsaw, IN 46581-0708