Tato stránka používá soubory cookie, abyste si její prohlížení skutečně užili.Zjistit víc

Soubory cookie jsou pro tuto webovou stránku momentálně nastaveny tak, aby byly povoleny některé typy souborů cookie. Na této webové stránce nepoužíváme soubory cookie pro cílenou nebo behaviorální reklamu. Soubory cookie, které používáme, jsou vytvořeny tak, aby vám umožnily využívat funkce této stránky a prohlížet si ji podle vlastních představ. Pokud budete pokračovat beze změny svého nastavení souborů cookie, souhlasíte s výše uvedeným. Své nastavení souborů cookie však můžete kdykoliv změnit.

X

Zásady ochrany osobních údajů

Děkujeme vám za návštěvu tohoto webu, jehož vlastníkem a provozovatelem je společnost Zimmer Inc. Zimmer je globální společnost, která vyrábí zdravotnické prostředky, a světová jednička v oblasti inovačních technologií kloubních náhrad přizpůsobených individuálním potřebám pacientů. Naším cílem je obnovit pohyblivost, ulevit od bolesti a zlepšit kvalitu života pacientů po celém světě.

Zásady ochrany osobních údajů tohoto webu vysvětlují naše postupy spojené s uchováváním informací a možnosti, které máte, pokud se jedná o shromažďování vašich osobních údajů a jejich používání prostřednictvím tohoto webu. Pokud nám pomocí tohoto webu zašlete informace, souhlasíte s tím, že tyto informace budeme používat a zveřejňovat v souladu s těmito zásadami.  

Osobní údaje, které shromažďujeme

Mnoha oblastmi tohoto webu můžete procházet, aniž byste nám poskytli své osobní údaje. Můžete například prohlížet nabídky produktů pro pacienty nebo poskytovatele zdravotní péče nebo si přečíst o naší společnosti a jejím vedení. Pokud se však rozhodnete zaregistrovat se k odběru některé z našich služeb, zeptat se nás na něco prostřednictvím odkazu Kontaktujte nás nebo zažádat o zaměstnání u naší společnosti, je nezbytné, abychom od vás získali určité informace. Informace, které shromažďujeme, budou souviset s požadovanými produkty nebo službami. Jedná se například o vaše jméno a kontaktní údaje, charakter požadovaného produktu nebo služby a související informace, abychom mohli splnit váš požadavek a odpovědět vám. Pokud prostřednictvím našich stránek žádáte o zaměstnání u společnosti Zimmer, budeme od vás požadovat informace, jako například vaše kvalifikace pro danou pracovní pozici, vaše vzdělání, příslušné licence nebo certifikáty, předchozí historie zaměstnání, reference a jakékoli další informace, které si o sobě přejete uvést. 

Společnost Zimmer vás může příležitostně pozvat k účasti v průzkumu formou poskytnutí zpětné vazby vztahující se k obsahu našeho webu, služeb či produktů. Vaše odpovědi budou anonymní, pokud se nerozhodnete poskytnout nám kontaktní údaje, abychom vám mohli poskytnout další informace týkající se průzkumu.

V případě jakýchkoli údajů, které prostřednictvím našich webů shromáždíme, bude jejich vlastníkem společnost Zimmer.  

Certifikace Safe Harbor E.U.-U.S. a Swiss-U.S.

Certifikační program Safe Harbor je mezinárodní program ochrany údajů, který spolusponzoruje Ministerstvo obchodu Spojených států amerických a Evropská komise.  Následující společnosti skupiny Zimmer dobrovolně certifikovaly své dodržování zásad ochrany osobních údajů pro systém U.S.-E.U. a U.S.-Swiss a bezpečnostní systémy v rámci tohoto programu: Zimmer Holdings, Inc., Zimmer, Inc., Zimmer US, Inc., Zimmer Dental Inc., Zimmer Spine, Inc., Zimmer Surgical, Inc., Accelero Health Partners, LLC a Zimmer Orthobiologics, Inc.

Prostřednictvím těchto certifikací se společnosti skupiny Zimmer zavazují dodržovat zásady Safe Harbor, pokud se jedná o oznamování, volbu, převod, zabezpečení, integritu dat, přístup a vymáhání. Další informace o těchto zásadách a závazcích společnosti Zimmer vyplývající z certifikačního programu Safe Harbor naleznete na webu programu Safe Harbor Ministerstva obchodu USA na adrese:  www.export.gov/safeharbor/. Na tomto webu si můžete přečíst také informace o certifikaci programu Safe Harbor společnosti Zimmer. Máte-li otázky týkající se zásad ochrany osobních údajů programu Safe Harbor společnosti Zimmer nebo se domníváte, že vaše informace byly nesprávně spravovány, můžete se obrátit na společnost Zimmer na adrese zimmer.consumerrelations@zimmer.com nebo použít odkaz Kontaktujte nás na tomto webu.  

Soubory cookies a další anonymní techniky sledování webu

Stejně jako většina webů používáme na našem webu soubory cookies, které nám pomáhají poskytovat vám lepší služby při vašich dalších návštěvách a zlepšovat obsah nebo funkce našeho webu. Cookie je malý textový soubor odeslaný webem, přijatý webovým prohlížečem a následně umístěný na váš pevný disk. Informace shromažďované prostřednictvím souborů cookies nám oznamují, že jste web navštívili v minulosti, a pomáhají vám vyhnout se opětovnému zadávání informací při každé návštěvě, abyste mohli používat některé z našich produktů nebo služeb. Prohlížeč můžete vždy nastavit tak, aby odmítal všechny soubory cookies z tohoto a dalších webů, které případně navštívíte. Získáte tak další kontrolu nad přijímáním souborů cookies ve svém počítači. Je však možné, že pokud soubory cookies odmítnete, nebudou některé části tohoto webu správně fungovat nebo se může snížit jejich rychlost.  Používáním našich webů a nezakázáním souborů cookies souhlasíte s jejich použitím pro účely uvedené výše.

Používání a sdílení shromážděných informací

Společnost Zimmer může sdílet vaše údaje se svými pobočkami, dceřinými společnostmi a přidruženými společnostmi i s třetími stranami, které nám pomáhají při poskytování produktů nebo služeb, jež jste požadovali, případně při vylepšování našeho marketingu nebo správy. Patří sem společnosti, které nám poskytují analytické údaje o používání našeho webu, abychom mohli posoudit používání našich webů a pokračovat ve zlepšování obsahu našeho webu.

V míře, v níž jsou vaše údaje převáděny mimo zemi, kde žijete, například společnostem skupiny Zimmer v jiných zemích, vezměte prosím na vědomí, že mohou existovat různé standardy týkající se používání a ochrany vašich údajů. (Seznam společností skupiny Zimmer je uveden na tomto webu a bude v případě našeho rozšíření na další území aktualizován.) Ujišťujeme vás, že společnost Zimmer zavedla opatření zajišťující adekvátní ochranu a zabezpečení vašich dat bez ohledu na jakoukoliv konkrétní zemi. Mezi těmito opatřeními je získání písemných záruk od jakékoli třetí strany, která má k vašim údajům přístup, splnění požadavku týkajícího se přijetí standardů zajišťujících ekvivalentní úroveň ochrany vašich údajů jako je úroveň ochrany dat, která přijala společnost Zimmer.

Společnost Zimmer nesdílí ani neprodává jakékoli osobní údaje, které nám prostřednictvím našeho webu poskytnete, pro jakékoli samostatné použití jakoukoli třetí stranou.

Příležitostně poskytujeme souhrnnou statistiku o našich zákaznících, prodeji, online provozu a související informace spolehlivým třetím stranám, které nám pomáhají zlepšovat naše obchodní aktivity a služby, ale tato statistika nezahrnuje žádné údaje, které by umožňovaly identifikaci konkrétní osoby.

Pokud prodáme, postoupíme nebo převedeme celou firmu Zimmer nebo její část, můžeme vaše osobní údaje předat kupujícímu. Kupující, nabyvatel nebo příjemce však bude muset zajistit ochranu vašich osobních údajů způsobem, který je v souladu s požadavky těchto zásad ochrany osobních údajů.  

Zabezpečení vašich údajů

Společnost Zimmer, v souladu s příslušnými zákony a požadavky, uplatňuje příslušná fyzická, elektronická a administrativní opatření, jejichž cílem je chránit vaše osobní údaje před ztrátou, zneužitím, pozměněním, odcizením, neoprávněným přístupem nebo neautorizovaným zpřístupněním. Tato opatření pravidelně posuzujeme, abychom pomohli minimalizovat rizika nových bezpečnostních hrozeb, jakmile vejdou ve známost. Stejně jako u ostatních webů však bohužel nemůžeme poskytnout 100% záruku bezpečnosti údajů shromažďovaných prostřednictvím našich veřejných webů.

Pokud nám prostřednictvím našeho webu poskytujete jakékoli citlivé osobní údaje, jako jsou podrobnosti o kreditní kartě (pro účely fakturace), přesvědčte se prosím, zda má počítač, který k tomuto účelu používáte, aktuální antivirový software. Pomůžete tak minimalizovat riziko jakéhokoli přístupu ke svým údajům předtím, než k nám dorazí. V případě jakýchkoli plateb kreditní kartou v souvislosti s tímto webem budete propojeni s jiným webem, který je ověřen z hlediska shody se souborem specifických bezpečnostních požadavků týkajících se shromažďování a zpracovávání údajů z kreditních karet platných pro odvětví platebních karet (vydávaných předními globálními úvěrovými společnostmi).

Naším závazkem je chránit osobní údaje dětí

Tento web není určený pro děti mladší 18 let. Jakékoli osobní údaje neúmyslně shromážděné od dětí budou neprodleně smazány.  Uvedené nemá vliv na jakékoli zdravotní údaje dětí, které případně poskytli odborníci na zdravotní péči v souvislosti s žádostmi o informace o produktech nebo službách.

Aktualizace, modifikace nebo oprava vašich údajů

Společnost Zimmer podniká přiměřené kroky pro zajištění, že vaše osobní údaje budou přesné a aktuální z hlediska účelu, pro který byly shromážděny.  Pokud budete potřebovat aktualizovat nebo opravit své údaje v případě, že se změní, nebo pokud se domníváte, že jsou vaše údaje nepřesné, neváhejte nás kontaktovat.  Společnost Zimmer vám také v souladu s právními požadavky a omezeními umožňuje získat kopii osobních údajů, které o vás máme.  Pokud si ji přejete vyžádat, napište nám prosím na adresu zimmer.consumerrelations@zimmer.com.  Pro splnění tohoto požadavku od vás budeme pravděpodobně požadovat další informace.

Právo na zrušení odběru

Máte právo kdykoli zrušit odběr jakýchkoli služeb, které nabízíme, pokud se jich už nebudete chtít zúčastnit. Přejete-li si získat další informace, klikněte na odkaz Kontaktujte nás nebo nám zašlete e-mail na adresu zimmer.consumerrelations@zimmer.com.  Pokud jste již zažádali o produkty nebo služby a následně jste se rozhodli vzít svůj souhlas zpět, můžeme si vyhradit krátké období na aktualizaci vašich předvoleb a zajištění splnění vašeho požadavku.

Odkazy na jiné weby

Náš web může obsahovat odkazy na jiné weby, které nevlastní nebo neprovozuje společnost Zimmer. Měli byste si pečlivě projít zásady ochrany osobních údajů a postupy těchto jiných webů, neboť nejsme schopni kontrolovat a ani neneseme odpovědnost za zásady ochrany osobních údajů nebo postupy webů třetích stran, které nevlastníme.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Může se stát, že bude nezbytné tyto zásady v průběhu poskytování dalších služeb a v případě vývoje zákonů a předpisů týkajících se ochrany osobních údajů revidovat nebo aktualizovat. Doporučujeme, abyste si je příležitostně při návštěvě našeho webu prošli a seznámili se s případnými změnami. Osobní údaje používáme v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, které byly platné v době shromáždění těchto informací.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů nám prosím zašlete e-mail na adresu zimmer.consumerrelations@zimmer.com nebo nám napište na adresu  P.O. Box 708 1800 West Center Street, Warsaw, IN 46581-0708.

Datum aktualizace:  30. března 2012 

© 2012 Zimmer, Inc.  Všechna práva vyhrazena.

Notice

You are about to leave the Zimmer United States website. Some of the information you will see may pertain to products that are not currently licensed for sale in United States.